Pytania o płatności bezpośrednie

Autor: BAKO

2005-03-22, Aktualizacja: 2005-03-23 07:30

Od 15 bieżącego miesiąca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje wnioski o płatności bezpośrednie na rok 2005. Z tej okazji w redakcji ,,Gazety Poznańskiej’’ w dniu 15 marca, przy ...

Od 15 bieżącego miesiąca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje wnioski o płatności bezpośrednie na rok 2005. Z tej okazji w redakcji ,,Gazety Poznańskiej’’ w dniu 15 marca, przy redakcyjnym telefonie dyżurowali dr Zofia Szalczyk, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Wojciech Kwaśnik, zastępca dyrektora Oddziału. Poniżej publikujemy najczęściej zadawane przez rolników pytania wraz z odpowiedziami naszych Gości.

Czy można dokonać zmiany adresu na wniosku spersonalizownym np. przekreślić adres i wpisać nowy lub wypełnić czysty formularz wniosku podając nowy adres?

Nie. Na wniosku o płatności bezpośrednie nie można dokonywać żadnych zmian danych osobowych. Do tego celu służy druk „Wniosek o wpis do ewidencji producentów”
z zaznaczeniem zmiana do wniosku.

Kiedy będą wypłacane dopłaty obszarowe za rok 2005?

Termin tegorocznych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych to okres pomiędzy 1 grudnia 2005r. a 30 czerwca 2006r. Jest to termin jednolity dla wszystkich państw członkowskich UE.

Ile będą wynosić płatności obszarowe w 2005 roku?

Jednolita płatność obszarowa nie może przekroczyć 30 procent dopłat unijnych, a więc jest to około 55 euro/1 ha. Natomiast stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych upraw określi rozporządzenie Rady Ministrów.

Nie otrzymałem jeszcze pieniędzy z tytułu dopłat bezpośrednich oraz ONW za rok 2004. Czy w tej sytuacji mogę już złożyć wniosek o dopłaty za rok 2005.

Biura powiatowe Agencji przyjmują wnioski o dopłaty obszarowe na rok 2005 nie zależnie od tego czy ktoś otrzymał płatności za 2004 rok.

Jakie są zmiany w stosunku do 2004 roku w zakresie wymagań dotyczących dobrej kultury rolnej?

W tym roku: po pierwsze konieczne jest nie tylko koszenie okrywy roślinnej na łąkach i pastwiskach, ale także jej usunięcie do 31 lipca, grunty orne muszą być uprawiane lub utrzymane jako ugór czarny i nie mogą być siedliskiem chwastów, w przypadku łąk trzęślicowych zgłoszonych do programu rolno-środowiskowego należy je skosić i usunąć trawę najpóźniej do 30 września. Przy okazji przypominam o zakazie wypalania łąk, pastwisk i ściernisk.

Czy są w tym roku dopłaty do uprawy wikliny?

Tak, w tym roku jest także jednolita płatność obszarowa do plantacji wikliny i róży bezkońcowej.

Czy po otrzymaniu płatności obszarowych na łąki i pastwiska za 2005 rok naprawdę nie będzie można tych użytków zaorać?

Rzeczywiście zadeklarowana w 2005 roku powierzchnia trwałych użytków zielonych nie może ulec zmniejszeniu w latach następnych.

Czy można jeszcze składać wnioski o pomoc dla młodych rolników?

Nie, pula środków finansowych na ten cel została wyczerpana. Dodam, że nie przyjmujemy także wniosków o pomoc dot. dostosowania gospodarstw rolnych do standardów UE.

Czy są jeszcze pieniądze na inwestycje w gospodarstwach rolnych. W jakim terminie wniosek z tego działania zostanie rozpatrzony i kiedy mogę spodziewać się pieniędzy?

Wnioski o pomoc na tzw. Inwestycje w gospodarstwach rolnych opiewają na wartość 197 mln zł tj. 66 proc. limitu finansowego dla Wielkopolski nadal wnioski SĄ przyjmowane. Zasadniczo wnioski rozpatrywane są w terminie 3 m-cy, ale przy wnioskach, które wymagają uzupełnień termin może się wydłużyć. Płatność następuje po zakończeniu inwestycji i po złożeniu wniosku o płatność w terminie około 90 dni od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kompletny wniosek był złożony w ARiMR.

Mój wniosek o dopłaty na rok 2004 opiewał na 15 hektarów gruntów rolnych. Kontrola wykazała, że mam 12 hektarów. Jaką powierzchnię powinienem wpisać we wniosku na bieżący rok?

Powierzchnia działek rolnych zawsze musi zgadzać się ze stanem faktycznym. A więc należy w nowym wniosku uwzględnić wyniki kontroli.

Ja i mój brat jesteśmy współwłaścicielami ziemi. Ja uprawiam ziemię brata. Czy mogę złożyć wniosek także na grunty rolne brata?

Oczywiście, ale dobrze było by uzgodnić to z bratem, tak aby nie było dwóch wniosków na tę ziemię.

Dzierżawię grunty i uprawiam je. Wniosek o dopłaty wypełnia właściciel i on otrzymuje pieniądze. Uważam, że dopłaty mi się należą.

Płatność na dany grunt rolny może otrzymać tylko jeden wnioskodawca. Należy uzgodnić warunki dzierżawy z właścicielem, najlepiej w formie pisemnej, w tym także komu należą się dopłaty.

Gospodarzę na 1000 hektarach gruntów rolnych. Dopłaty, jakie mam otrzymać, zostały – po kontroli – objęte sankcjami. Czy w ogóle coś dostanę, bo mówi się, że ci z sankcjami nic nie dostaną.

Zgodnie z przepisami, dopłaty bezpośrednie za rok 2004 muszą być bezwzględnie wypłacone do końca kwietnia 2005 roku. Osoby, u których kontrola wykazała błąd powyżej 3 procent, a nie więcej niż 30 proc. – także otrzymują dopłaty w wyznaczonym terminie, jednak pomniejszone o sankcje, które wynikają z przepisów. Jednak gdyby wykazany błąd przekroczył 30 proc.
nie otrzyma Pan jednolitej płatności obszarowej. W odniesieniu do płatności uzupełniających sankcje w postaci nie przyznania płatności występują w przypadku, jeżeli łącznie zadeklarowane pole powierzchni przekracza stwierdzone w czasie kontroli pole powierzchni o więcej niż 20 proc. O tym jakie czekają Pana sankcje ustali Pan na podstawie protokółu z przeprowadzonej kontroli.

Jestem w trakcie przekazywania synowi gospodarstwa. Czy syn może wystąpić o dopłaty na gospodarstwo moje?

Obecnie nie może. Dopiero, gdy faktycznie syn przejmie gospodarstwo, musi wpierw wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego dla swojego już gospodarstwa, a dopiero potem o dopłaty obszarowe. Wniosek o te dopłaty musi być złożony w okresie od 15.03-15.05, można także w terminie do 09.06, ale wówczas będzie zmniejszenie płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki po 15 maja.

Czy za pomoc w wypełnieniu wniosku o dopłaty w ośrodku doradztwa rolniczego muszę płacić?

Nie, pomoc świadczona przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego jest bezpłatna.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

W Biurach Powiatowych ARiMR, w siedzibach terenowych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. Formularze wniosków są także dostępne na stronie www.arimr.gov.plhttp://www.arimr.gov.pl
Więcej na temat: 

Sonda

Sylwestra spędzę...

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij