KRZESINY - Delegacja Komponentu Lotniczego SZ Belgii w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego

W dniach 3 listopada – 4 listopada br. na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu odbyła się wizyta robocza delegacji Dowódcy Komponentu Lotniczego SZ Belgii.

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij


Na zaproszenie Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej BŁASIKA w spotkaniu uczestniczył Maj Gen Claude Van de VOORDE - Dowódca Komponentu Lotniczego SZ Belgii wraz z delegacją; przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz inspektorzy TACEVAL.

Przedmiotem wizyty było przygotowanie sił i środków do oszacowania STARTASSESS.

Program wizyty obejmował: briefing informacyjny na temat przeznaczenia, zadań i struktury 31 BLotT. oraz zadeklarowanego Kontyngentu Lotniczego i realizacji programu TACEVAL w Siłach Powietrznych. Uczestników zapoznano z wybranymi elementami infrastruktury lotniska i wyposażeniem krzesińskiej bazy.

Ponadto delegacje Komponentu Lotniczego SZ Belgii i Sił Powietrznych RP w ramach przygotowania do oszacowania STARTASSESS pracowały w zespołach roboczych ukierunkowanych na poszczególne obszary: logistyczny, operacyjny i ochrony wojsk.
∨ Czytaj dalej



Wizyta zakończyła się podsumowaniem pracy w zespołach autorskich i kurtuazyjną wymianą upominków.

STARTASSESSjest przedsięwzięciem realizowanym w ramach Programu Oceny Taktycznej NATO (TACEVAL Programme). Oszacowanie STARTASSESS to jednorazowe narzędzie, mające pomóc państwu przystępującemu do programu TACEVAL w zdobyciu niezbędnych doświadczeń i umiejętności oraz w jak najlepszym dostosowaniu sił i środków wydzielanych do struktur i operacji międzynarodowych. Sama nazwa – START ASSESSMENT to wstępne oszacowanie potencjału i możliwości. W praktyce stosuje się je, jak wspomniano, w przypadku państw przystępujących do programu TACEVAL (tzw. entry-nations) oraz w przypadku państw członkowskich dokonujących wprowadzenia nowego systemu uzbrojenia do wojsk.
źródło: Głos Wielkopolski

Komentarze (0)

avatar
Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Wybierz kategorię