ODPOWIEDZI I ARKUSZ język angielski PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. Matura 9 maja 2013.

Poziom rozszerzony:

JĘZYK ANGIELSKI - ARKUSZ - MATURA 2013


JĘZYK ANGIELSKI - ODPOWIEDZI - MATURA 2013


Poziom podstawowy:

JĘZYK ANGIELSKI - ODPOWIEDZI - MATURA 2013


JĘZYK ANGIELSKI - ARKUSZ - MATURA 2013


Linki staną się aktywne, jak będziemy mogli opublikować pytania i odpowiedzi z języka angielskiego.Egzamin maturalny 2013 z języka angielskiego odbędzie się w czwartek, 9 maja 2012.


Matura 2013 z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9.00.


Na odpowiedzi maturzyści mają 120 minut.

Egzamin na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części. Na rozwiązanie pierwszej z nich maturzyści mają 120 minut, drugiej - 70 minut.

Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawany w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym.

Jeżeli zdający wybierze jako przedmiot dodatkowy ten sam język, który zdaje jako przedmiot obowiązkowy, przystępuje do egzaminu w części ustnej i pisemnej na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z drugiego języka obcego nowożytnego wybranego jako przedmiot dodatkowy, zdawany jest w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Egzamin ustny i pisemny nie musi być zdawany na tym samym poziomie.Poniżej arkusze i odpowiedzi z Matury 2012 z angielskiego:MATURA 2012: JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy - ARKUSZ + TRANSKRYPCJA
MATURA 2012: JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy - ODPOWIEDZIMATURA 2012: JĘZYK ANGIELSKI - poziom rozszerzony - ARKUSZ + TRANSKRYPCJAMATURA 2012: JĘZYK ANGIELSKI - poziom rozszerzony - ODPOWIEDZISprawdźcie z jakimi zadaniami zmagali sę maturzyści w poprzednich latach


Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat


Język angielskipoziom podstawowypoziom rozszerzony
Matura 2011arkusz + transkrypcjakluczarkusz + transkrypcjaklucz
Matura 2010 arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2klucz
Matura 2009arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz
Matura 2008arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2007arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2006arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz
Matura 2005arkusz transkrypcjakluczarkusz cz. 1 arkusz cz. 2 transkrypcjaklucz klucz

Więcej o egzaminie z języka obcego na maturze 2012


Wyniki egzaminu wyrażane są w skali procentowej.

Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, jest uzyskanie przez zdającego wymaganej liczby punktów zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Zdający zdał ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań.
Zdający zdał pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeśli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań.

Wyniki egzaminu z języka obcego (w części ustnej i pisemnej) zdawanego jako przedmiot dodatkowy nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

Na świadectwie dojrzałości wyniki egzaminu ustnego i pisemnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy i jako przedmiot dodatkowy zapisywane są oddzielnie, z określeniem poziomu egzaminu, do którego zdający przystąpił.

Egzamin ustny na poziomie podstawowym trwa 10 minut; zdający ma dodatkowo 5 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań.
Egzamin ustny na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut; zdający ma dodatkowo 15 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań i przygotowanie prezentacji.

Egzamin pisemny z języka obcego na maturze 2012


Poziom podstawowy

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu podstawowego:
a) rozumienia ze słuchu – zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów,
b) rozumienia tekstu czytanego – zdający czyta teksty i rozwiązuje zadania sprawdzające ich rozumienie,
c) pisania – zdający wykazuje się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych.

Rozumienie ze słuchu

Liczba i długość tekstów: 3 teksty adaptowane o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań trwa ok. 20 minut).

Rodzaje tekstów:
• teksty informacyjne (np. komunikaty i instrukcje)
• rozmowy, wywiady
• teksty narracyjne.

Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Rozumienie tekstu czytanego

Liczba i długość tekstów: 3 teksty adaptowane o łącznej długości około 1,5 strony A4.

Rodzaje tekstów:
• informacyjne
• publicystyczne
• narracyjne
• literackie.
Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Wypowiedź pisemna

Liczba i długość wypowiedzi: 2 teksty użytkowe:
• krótszy – bez określonego limitu słów
• dłuższy – 120-150 słów.

Formy wypowiedzi:
• krótki tekst użytkowy, np. notatka / wiadomość, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta
• dłuższy tekst użytkowy: list prywatny, prosty list formalny.

Zadania polegają na napisaniu krótkiego i dłuższego tekstu użytkowego zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi treści.

Poziom rozszerzony


Część I

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu rozszerzonego:
a) stosowania struktur leksykalno-gramatycznych – zdający wykonuje zadania wymagające zastosowania odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych
b) pisania – zdający pisze dłuższy tekst na określony temat (do wyboru z trzech) we wskazanej formie.

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Liczba zadań: 2 zadania.
Typy zadań: zadania otwarte – transformacje, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo, test luk.

Wypowiedź pisemna

Liczba i długość wypowiedzi: 1 tekst o długości 200-250 słów.
Formy wypowiedzi:
• opis
• opowiadanie
• recenzja
• rozprawka.

Część II

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają umiejętności odpowiadające wymaganiom dla poziomu rozszerzonego:
a) rozumienia ze słuchu – zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów
b) rozumienia tekstu czytanego – zdający czyta teksty i rozwiązuje zadania sprawdzające ich rozumienie
c) rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych – zdający wykonuje zadania wykorzystując załączony tekst.

Rozumienie ze słuchu

Liczba i długość tekstów: 3 teksty oryginalne lub w niewielkim stopniu adaptowane o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań trwa ok. 25 minut).

Rodzaje tekstów:
• teksty informacyjne (np. komunikaty i instrukcje)
• rozmowy, wywiady
• teksty narracyjne.

Typy zadań: zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wyboru wielokrotnego.

Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych


Liczba i długość tekstów : 3 teksty oryginalne lub w niewielkim stopniu adaptowane o łącznej długości około 2 stron A4.

Rodzaje tekstów:
• informacyjne
• publicystyczne
• narracyjne
• literackie.

Typy zadań:
• zadania zamknięte do sprawdzenia rozumienia tekstu – dobieranie, wyboru wielokrotnego,
• test luk do sprawdzenia umiejętności rozpoznawania struktur leksykalno – gramatycznych.

Punktacja na egzaminie pisemnym - matura z języka angielskiego


Poziom podstawowy


Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu czytanego 20
Wypowiedź pisemna 15
Razem 50

Poziom rozszerzony

część I
Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 5
Wypowiedź pisemna 18

część II
Rozumienie ze słuchu 15
Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych 12

Razem 50

Komentarze (441)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Jakub Powiatowy (gość)

Zadania. Chrzańcie te wszystkie pseudo-odpowiedzi. Ktoś je tu wrzucił, aby szukać jeleni, którzy zapłacą. Po wejściu na te ich strony pojawia się wam półprzezroczyste pole, żeby wpisać numer telefonu, po czym musicie dokonać subskrypcji. Ci oszuści na tym zarabiają, rżną was równo! Ja mam tutaj prawdziwe treści zadań, nie żadne puste pliki. Możecie je pobrać za darmo, nie ma w nich też żadnych wirusów, zresztą możecie je przeskanować. Koniec ze ściemą!

http://przeklej.net/file_details/90554.html

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq (gość)

prościzna. rozszerzenie - słuchanie czytanie - 27/27
parafrazy itd - 4,5/5

Patryk (gość)

limit. co jeśli napisałem na więcej niż 120-150 słów? Tylko za formę czy nie sprawdzają w ogóle wypowiedzi pisemnej?

loki (gość)

odpowiedzi z anglika!. http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130508/MATURA_2013/130509829

ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE ZADANIA - MATURA 2013!!. ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE ZADANIA - MATURA 2013!!
ODPOWIEDZI NA ZADANIA [09.05.13] !! UPDATE!
Wejdź ---- > http://matura2013odp.blogspot.com/ < ----

dasdas (gość)

odpowiedzi j .angielski. odpowiedzi i arkusz z j.angielskiego tutaj
http://hostujmy.pl/download/45672/TQxZDl

pomocny (gość)

ODPOWIEDZI. ODPOWIEDZI JUŻ PO GODZINIE 11 NA NASZEJ STRONIE:
http://2013matura-odpowiedzi.blogspot.com/

alik (gość)

angielski pytania odpowiedzi. http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130508/MATURA_2013/130509829

Joanna (gość)

Arkusze odpowiedzi. Arkusze z angielskiego z podstawy i rozszerzenia wraz z odpowiedziami macie tutaj:

filespeedy.net/download/53051/ZWExZ

Z pewnością przydadzą się na jutro

S.B. (gość)

Błąd gramatyczny w tegorocznej maturze rozszerzonej z angielskiego. W części STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH, zdanie 2.4 "Michael would do anything not to speak in public." [Michael zrobiłby wszystko, żeby nie przemawiać publicznie.] jest błędne pod względem gramatycznym.

Do wyrażenia celu można stosować sam bezokolicznik [to speak], w przeczeniu jednak jest to niedozwolone - spójnikiem "żeby nie" nie może być samo "not to", w takim wypadku trzeba zastosować "so as not to" lub "in order not to", bez tego zdanie jest rażąco niepoprawne [Michael Swan w podręczniku "Practical English Usage" [OUP] taki błąd określa jako TYPICAL MISTAKE]. Zdanie 2.4 powinno brzmieć "Michael would do anything so as not to speak in public." lub "Michael would do anything in order not to speak in public."

Być może ta konstrukcja bezokolicznikowa [w twierdzeniu] jest tak prosta, że mało kto jest na tyle dociekliwy, żeby doczytać, iż wyrażając cel nie można jej przełożyć mechanicznie na przeczenia, jak ma to miejsce w prośbach / rozkazach / poleceniach: I asked him to call me. [żeby zadzwonił] I asked him not to call me. [żeby nie dzwonił]

Zakręcony (gość)

Zaginiony akapit.. Witam mam pytanie. Czy możliwe jest, że w zadaniu 8 miałem do uzupełnienia inny akapit? Z tego co pamiętam zaczynał się on podobnie jak odp. C czyli He suggested... i do tego wtedy pasowała odp.E jako uzupełnienie. Zastanawia mnie to bo na stronie CKE jest tylko jedna z wersji arkusza a z tego co wiem zawsze przygotowywane są 3, więc czy możliwe jest że w innej wersji są inne akapity do uzupełnienia?

karolina18 (gość)

prosze o odpowiedź. Mam pytanie. Napisałam list formalny na podstawie ale zamiast you wszędzie pisałam Mr... Co mogą za to zrobic? Ile punktóe odjąc? Prosze o odpowiedź.

xdxx (gość)

LIst angielski -- formalny vs. nieformalny ??. Moim zdaniem list formalny bo wg mnie jak można zwrócić się do byłego nauczyciela np. Hi Monika ?? To tak samo jak byśmy po zdanym egzaminie maturalnym w Polsce przyszli do naszej byłej szkoły i poszli do naszego byłego nauczyciela angielskiego który przykładowo nazywa sie Jan Kowalski i zapytali: siema janek .. przyjdziesz na spotkanie klasowe ??

kruk (gość)

wiadomość. Hej mam pytanie, bo strasznie się stresuje myslicie, że jeśli napisałem wiadomość i zawarłem w sumie tam każdą inforacje ale nie do końca zrozumiale dadzą mi chociaż 1 punkt, bo tyle mi brakuje zebym zdal..