Wciągu najbliższych sześciu lat 20 proc Wciągu najbliższych sześciu lat 20 proc

Wciągu najbliższych sześciu lat 20 proc.produkowanej w Polsce energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych (© Dorota Grabczewska/Polska)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Polska jest zobowiązana do zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych w całej produkcji

O tym, jak ważny jest sektor energetyczny, nie trzeba nikogo przekonywać. Bez żadnej przesady można stwierdzić, że sieć energetyczna to krwiobieg kraju. Zapotrzebowanie na energię elektryczną z roku na rok rośnie, zaś w Polsce sektor ten jest zdecydowanie niedoinwestowany. Co więcej, wszelkie prace – czy to związane z modernizacją sieci, czy to z powstawaniem nowych elektrowni, oznaczają ogromne nakłady.

Dodatkowa trudność jest związana z ochroną środowiska. Z tego właśnie powodu Unia Europejska wyznaczyła swoim krajom członkowskim ambitne cele, jeśli chodzi o wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
W Polsce do 2020 roku 20 proc. produkowanej energii będzie musiało pochodzić ze źródeł odnawialnych, a więc wiatru, wody, biomasy.

To wymaga zastosowania zupełnie nowych technologii. Bez funduszy unijnych inwestycje, jakie są konieczne, by wytwarzać energię z biomasy, wiatru czy wody, byłyby nie do udźwignięcia. Dzięki nim zyskuje nie tylko środowisko, bo wytwarzanie energii w taki sposób mniej je obciąża niż najpowszechniejsza w Polsce energetyka węglowa, ale też ci, którzy w energetykę odnawialną inwestują.

Warter spółka jawna zbudowała na Gwdzie elektrownię wodną Tarnowski Młyn. Cała inwestycja kosztowała ponad 4,5 mln zł.
- Bez dotacji z Unii nie dalibyśmy rady –mówi Henryk Bednarek, dyrektor Fabryk i Papieru i Tektury w Tarnówce. – Obecnie jeśli chodzi o energię elektryczną, jesteśmy właściwie samowystarczalni. I to jest także zysk czysto ekonomiczny. Elektrownia na Gwdzie powstała tuż obok istniejącej, zbudowanej w 1938 roku. –Oprócz tego, że jest wydajniejsza, bo produkuje zamiast 300 – 500kW/h, jest także bezawaryjna i bezobsługowa – podkreśla Bednarek.

Oszczędności związane z energetyczną samowystarczalnością fabryki sprawiły, że firma mogła zainwestować w kolejne maszyny do produkcji papieru. Dzięki budowie elektrowni pracę zyskały też dodatkowe osoby. Łącznie przybyło 16 etatów. –To nie tylko obsługa samej elektrowni, ale też osoby zatrudnione przy nowych maszynach– mówi Henryk Bednarek. – Gdybyśmy musieli kupować prąd po cenie rynkowej, nie moglibyśmy inwestować w produkcję– dodaje.

Co istotne, inwestycja w elektrownię wodną wpisuje się doskonale w misję firmy. – Wszystkie nasze wyroby powstają w 100 proc. z makulatury. Dbałość o środowisko jest więc dla nas naturalna–zaznacza dyrektor fabryki.
Z kolei o kotłownię na biomasę wzbogaciła się firma Mark-Drew z Boduszewa. Dzięki inwestycji wartej blisko 350 tys. zł, w połowie sfinansowanej z funduszy unijnych, przedsiębiorstwo specjalizujące się w suszeniu drewna i produkcji elementów drewnianych, począwszy od przeznaczonych dla hodowców zwierząt futerkowych, skończywszy na schodach i podłogach, ogrzewane jest...odpadami z produkcji.

Ten sezon grzewczy jest pierwszym, w którym nowa kotłownia sprawdzi się w działaniu. Jednak już dziś wiadomo, że korzyść będzie podwójna – firma zyska i ciepło, i rozwiąże problem zagospodarowania odpadów.

Jeszcze w trakcie realizacji jest biogazownia w Przybrodzie. Powstanie ona na terenie Rolniczo- Sadowniczego Gospodarstwa doświadczalnego w Przybrodzie. Planowana moc biogazowni wyniesie 250 kW.

W skład biogazowni wejdą obiekty służące magazynowaniu płynów pofermentacyjnych, fermentacji oraz przetwarzaniu uzyskanego biogazu na energię elektryczną oraz cieplną. Płyn pofermentacyjny będący produktem ubocznym w procesie fermentacji zostanie użyty jako wartościowy nawóz naturalny na terenie gospodarstwa. Także w tym przypadku połowa z inwestycji wartej blisko 4,2 mln zł zostanie sfinansowana z dotacji Unii Europejskiej.

Biogazownia o mocy 0,8 MW powstaje także w gminie Września. Firma BioPower, która realizuje projekt, ogłosiła już przetarg na realizację przyłączy i infrastruktury towarzyszącej. Projekt wart blisko 10 milionów złotych zostanie ukończony pod koniec listopada przyszłego roku. Wtedy też biogazownia będzie działała pełną parą.

Do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się również Wodkan – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Ostrowa Wielkopolskiego.
Spółka ta zbudowała za blisko 3,2 mln zł układ kogeneracyjny w oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. Układ ten pozwala produkować energię elektryczną i cieplną w oparciu o biogaz, który jest produktem ubocznym oczyszczania ścieków i powstaje na skutek fermentacji osadów ściekowych.

Nie można także zapominać o dofinansowywanych przez Unię inwestycjach w siłownie wiatrowe. M.in. Tokarzew już od dwóch lat korzysta z energii wytwarzanej w zbudowanej za ponad 12 mln zł elektrowni wiatrowej.
Podobna inwestycja warta 17,7 mln powstała we Wrześni. Kolejne są realizowane.

Energetyce potrzeba inwestycji - mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego:
Polska energetyka wymaga olbrzymich inwestycji. Potrzebna jest między innymi dywersyfikacja źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na odnawialne zasoby. Wykorzystanie odpadów i sił przyrody do produkcji energii elektrycznej i cieplnej jest wyzwaniem cywilizacyjnym, by żyć w czystszym środowisku.
Inwestycje związane z budowami i modernizacjami ekologicznych systemów energetycznych wspieramy pieniędzmi unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

W Graboszewie powstała elektrownia wiatrowa z instalacją do przesyłu energii. Podobne zbudowano w Tokarzewie oraz w gminach Koło i Września. Z WRPO przeznaczyliśmy także pieniądze m.in. na montaż systemu solarnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole, budowę biogazowi rolniczej w Przybrodzie (gmina Rokietnica).
Współfinansujemy także mniejsze inwestycje, jak np. budowa kotłowni opalanej biomasą w firmie Mark-Drew z Boduszewa. W tym przypadku jest to wartość niespełna 350 tys. zł, a dofinansowanie z WRPO wynosi 146 tys. zł. W sumie w ramach WRPO realizowane są 22 projektów, których celem jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. Ich łączna wartość wynosi 153,5 mln zł. Beneficjenci otrzymali na te przedsięwzięcia z UE 65,5 mln zł.


Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!