Wielkopolskie Centrum Onkologii jest drugim ośrodkiem w kraju posiadającym cybernetyczny nóż do radioterapii Wielkopolskie Centrum Onkologii jest drugim ośrodkiem w kraju posiadającym cybernetyczny nóż do radioterapii

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest drugim ośrodkiem w kraju posiadającym cybernetyczny nóż do radioterapii (© Fot. MIKOLAJ SUCHAN)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Inwestycje musiały wpisywać się w strategię rozwoju województwa oraz strategie sektorowe

Projekty kluczowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to największe przedsięwzięcia obejmujące praktycznie wszystkie sfery życia.

Budowa dróg, modernizacja linii kolejowych, inwestycje w ochronę zdrowia, bezpieczeństwo, a także infrastrukturę edukacyjną, to tylko niektóre przykłady.
W każdym przypadku ich realizacja oznacza wielomilionowe nakłady, których beneficjenci bez wsparcia unijnego nie byliby w stanie ponieść.

Jednym z takich projektów jest modernizacja Kanału Ślesińskiego, wraz z remontem śluz.
Całe przedsięwzięcie pochłonęło 17940293,19 zł, z czego 70 proc. stanowiła dotacja unijna. Prace związane z modernizacją kanału rozpoczęły się w czerwcu 2011roku,a zakończyły pod koniec października 2013 roku.
Najważniejszymi, choć nie jedynymi celami remontu kanału, wraz z istniejącymi na nim śluzami w Koszewie, Pątnowie, Gawronach i Morzysławiu były: poprawienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów położonych wzdłuż kanału, a także zapewnienie w przyszłości możliwości chłodzenia wodą z Kanału Ślesińskiego elektrowni Adamów-Konin.

Dzięki remontowi kanału zmniejszone zostało zagrożenie lokalnych podtopień w północno-wschodniej części Konina. Poprawiła się także jakość drogi wodnej wiodącej kanałem. Kanał Ślesiński, liczący 32 km, łączący Wartę z jeziorem Gopło, to początek drogi wodnej Warta –Kanał Bydgoski.
Kanał wiedzie przez jeziora Pątnowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie i Czarne. We wsi Koszewo łączy się z Notecią. Jest on więc także częścią wodnych szlaków turystycznych.

Dzięki pogłębieniu Kanału Ślesińskiego będą mogły nim przepływać także większe niż dotąd jednostki. Przed remontem zamulenie powodowało, że dla wielu kanał był za płytki. Jednak najważniejszy jest remont infrastruktury hydrotechnicznej kanału. Wybudowana w I połowie XX stulecia od tego czasu praktycznie nie była remontowana. Śluzy, nawet zamknięte przepuszczały wodę, czego bezpośrednim skutkiem było podtapianie okolicznych terenów. Remont sprawił, że to zagrożenie zostało zażegnane.

Lepszą ochronę przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi zapewnił inny z projektów kluczowych „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” realizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Wartość całego projektu wyniosła 10,686 mln euro. Dzięki tym pieniądzom Straż Pożarna wzbogaciła się o bardzo nowoczesny sprzęt.

– Postawiliśmy zdecydowanie na innowacje – twierdzi mł. brygadier Robert Klonowski, naczelnik Wydziału Organizacyjnego PSP w Poznaniu. – Dzięki temu możemy być szybsi i skuteczniejsi. Jednym z zakupów w ramach tego projektu była łódź kabinowa z sonarem. Urządzenie to pozwala na podwodne poszukiwania także w warunkach, w których nurkowie nie są w stanie pracować, a co najważniejsze znacznie przyspiesza działania. –2 godziny pracy sonaru odpowiada pracy 12 płetwonurków przez dwa tygodnie – podkreśla Klonowski. – To mówi samo za siebie. Inne zakupy w ramach tego projektu to samochód wężowy przeznaczony do gaszenia lasów, znajdujący także zastosowanie w razie powodzi, a także mobilne centrum dowodzenia. Wszystko to przekłada się na efektywność naszej pracy – dodaje.

5,84 mln euro kosztował cybernetyczny nóż do radioterapii, kupiony przy unijnym wsparciu przez Wielkopolskie Centrum Onkologii. WCO jest drugim ośrodkiem w kraju wyposażonym w takie urządzenie. Pozwala ono na leczenie promieniowaniem m. in. Guzów położonych w okolicy zdrowych tkanek, szczególnie narażonych na efekty promieniowania i znaczne ograniczenie skutków ubocznych.


Projekty kluczowe mają duży wpływ na funkcjonowanie sfery społecznej - mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego:

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z unijnych pieniędzy wspartych zostało ponad 2000 przedsięwzięć. Decyzje o realizacji projektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju regionu podejmował zarząd województwa. Na liście projektów kluczowych znajdują się obecnie 54 takie inwestycje. Nie są one przypadkowe. By trafić na listę, trzeba było spełnić strategiczne kryteria kwalifikowania.

Ocenie poddawano: zgodność projektu z celami strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i WRPO, wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników programu regionalnego, specyfikę i innowacyjność, obszar i skalę oddziaływania oraz oddziaływania projektu na sferę społeczną. Niektóre projekty kluczowe opiewają na bardzo dużą wartość, by wymienić tu np. zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, co kosztować będzie prawie 460 mln zł, zaś dofinansowanie z WRPO to kwota niespełna 160 mln zł. Drugim pod względem wielkości projektem jest budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, której koszt przekracza 407 mln zł, a wartość dofinansowania unijnego to ponad 280 mln zł.

Dużymi projektami są także modernizacje regionalnego układu kolejowego. Chodzi o linię kolejową nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz oraz linii 357 Sulechów – Luboń. Wartość tych projektów to 273 mln zł, a dofinansowanie z WRPO sięga prawie 180 mln zł. Na liście projektów kluczowych znaczną część stanowią inwestycje związane z budową i modernizacją układu drogowego w regionie, budową obiektów uczelnianych czy poprawą funkcjonowania i świadczenia usług medycznych. Nie brakuje także projektów związanych z turystyką czy ekologią. Całkowity koszt wszystkich inwestycji znajdujących się na liście projektów kluczowych to około 2,6 mld zł. Przedsięwzięcia te otrzymały wsparcie ze środków unijnych stanowiących około 25 procent alokacji WRPO. To bardzo dużo. Jestem jednak przekonany, że zainwestowane pieniądze będą dobrze służyć Wielkopolsce i mieszkańcom regionu.


Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!