Matury zbliżają się wielkimi krokami. Oprócz egzaminów pisemnych, na maturzystów czeka też część ustna. Przypominamy, jak powinien poprawnie wyglądać ustny egzamin z języka polskiego.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
W czasie egzaminu w sali może przebywać tylko jeden zdający egzamin trwa około 25 minut i składa się z dwóch części: prezentacji tematu (około 15 minut) i rozmowy członków komisji ze zdającym (o temacie i bibliografii).

Ocenia się prezentację i kompozycję wypowiedzi, rozmowę poświęconą wybranemu tematowi oraz poziom języka (całość egzaminu). Oceny dokonuje się na podstawie kryteriów jednakowych w całym kraju. W części przeznaczonej na prezentację tematu nie przerywa się zdającemu wypowiedzi.

Przygotowując prezentację maturalną powinno się:

• dobrać literaturę podmiotu i przedmiotu (do literatury podmiotowej należy zaliczyć wszystkie teksty, które zostaną wykorzystane jako materiał literacki, kulturowy, językowy - natomiast wszelkie opracowania należą do literatury przedmiotowej) oraz innych tekstów kultury lub materiału językowego,
• zapoznać się ze zgromadzoną literaturą i ustalić sposób opracowania zagadnienia,
• sformułować tezy (hipotezy), zgromadzić argumenty,
• dokonać analizy i interpretacji tekstów literackich, tekstów kultury czy materiału językowego przygotowanego dla wybranego tematu,
• wykorzystać materiały pomocnicze,
• zastanowienić się nad własną opinią, oceną i sposobem jej wyrażenia
podczas prezentacji,
• sporządzić bibliografię,
• opracować plan prezentacji.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu ustnego, uczeń powinien uwzględnić, wszystkie wskazane etapy pracy nad tematem, pamiętając jednocześnie, że kilka wymienionych punktów będzie przedmiotem oceny, np.:
- rozumienie tematu,
- znajomość materiału i jego wykorzystanie,
- analiza i interpretacja tekstów,
- umiejętność przywołania stosownych kontekstów (jeśli temat na to pozwala),
- wykorzystanie teksów w funkcji argumentacyjnej.

Aby uzyskać wysoką punktację za kompozycję wypowiedzi, należy zbudować prezentację w sposób uporządkowany i spójny, z wyraźnym punktem wyjścia, logiczną argumentacją i wnioskami. Zdający musi być przygotowany na to, że komisja zada pytania dotyczące bibliografii, poprosi o uzasadnienie koncepcji przygotowanej wypowiedzi, umożliwi, w trakcie rozmowy, obronę stanowiska w referowanej kwestii.
Dobrze zredagowane tematy powinny informować o treściach, które są podstawą opracowania tematu, o wymaganym zakresie treści oraz o sposobie opracowania tematu. Temat należy traktować jak zadanie, ponieważ uczeń nad wybranym tematem powinien pracować od momentu wyboru tematu do czasu egzaminu.
Dobrze skonstruowany temat powinien nieść informacje dotyczące:
• treści, tzn. określać zawartość merytoryczną tematu (dzieło, epoka, związki literatury z innymi dziedzinami sztuki, język itp.),
• zakresu treści, czyli wyznaczać możliwy / konieczny do uwzględnienia materiał (jakie teksty literackie, teksty kultury, materiał językowy),
• sposobu realizacji zagadnienia (konieczność działań analitycznych i interpretacyjnych na tekstach wybranych do realizacji tematu).Komentarze (7)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

micau (gość)

ponad 500 prezentacji do sciagniecia. Prezentacje z j. polskiego - ponad 500 prezentacji na ponad 500 teamtów do śćiągnięcia tutaj: http://adf.ly/Omzz7

Ślimak (gość)

Po kiego grzyba?!. Tyle stresu trzeba znieść i jak nie zdasz to nie dostaniesz sie na wymarzone studia...Moim zdaniem LO powinno się kończyć bez matury, a na studiach na wejście powinien być egzamin, który sprawdza czy nadajesz sie na studia czy nie...Kto wgl wymyślił takie badziewie jak "MaTuRa" ?!?! Zdałem ustną w drugim terminie i to ledwo co, bo aż słabo mi się robiło kiedy stałem przed komisją.

Ja!!!!!!!!! (gość)

I po co to wszystko??. Tez jestem zdania, ze ta maturka to tylko utrudnianie zycia...!!! ok, maturke pisemna jeszcze mozna jakos przezyc...ale po co te ustne egzaminy...!!! Nawet jesli ktos jest dobry z danego przedmiotu podczas egzaminu dopadnie go trema i ........... wielka dupa!!! dla mnie to do bani... Chyba jedynym wyjsciem jest KOPERTA...i zaliczone! Bez stresu...

foch (gość)

Dlaczego nie?. Ja zdawałam starą maturke z poprawką niestety a dlaczego ponieważ dużo materiału do przypomnienia sobie w jednej chwili znacznie utrudnia podjęcie tematu i omówienia go z dokładnością. Teraz jest o wiele łatwiej. I tak jestem zdania ze matura to bzdura.

Homo sapiens sapiens (gość)

Po co?. Po jakiego grzyba jest ta matura ustna skoro na żadne studia się nie liczy? Pewnie żeby utrudnić uczniom życie....
I tak połowa prac jest napisana przez polonistów którzy biorą za to kasę, a uczniowie kują się prac na pamięć, wcale nie popisując się przy tym wiedzą !!!!!

kinia (gość)

kit. te wasze strony sa do kitu,niby wszystkie informacje a jak naprawde czegos potzrebuje to tu nic nie ma!!!!!!!!!kit