MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO - poziom rozszerzony

język polski poziom rozszerzony matura 2013 (© archiwum MM)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

ODPOWIEDZI I ARKUSZE z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Matura 2013.

JĘZYK POLSKI - ODPOWIEDZI - POZIOM ROZSZERZONY - MATURA 2013

JĘZYK POLSKI - ARKUSZ - POZIOM ROZSZERZONY - MATURA 2013

Linki staną się aktywne, jak tylko będziemy mogli opublikować arkusz i odpowiedzi.


Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, w roku szkolnym 2013 odbył się 7 maja.

Egzamin na poziomie rozszerzonym odbędzie się z 10 maja.


Na rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego zdający miał 170 minut,  a z arkusza z poziomu rozszerzonego 180 minut.

Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie! Użyj f5 lub kliknij tutaj!


W dniu egzaminu maturalnego znajdziecie tu arkusze egzaminacyjne i rozwiązania zadań.

Gdy będziemy mogli opublikować arkusze i odpowiedzi, poniższe linki staną się aktywne.Poniżej możecie zobaczyć arkusze i odpowiedzi z poprzednich lat:

MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ARKUSZ

 

MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZIMATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ


MATURA 2012 - JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZIW ramach przygotowań do egzaminu maturalnego sprawdźcie, jakie zadania musieli rozwiązywać Wasi poprzednicy w poprzednich latach.


Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat


Język Polski
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
Matura 2011 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2010 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2009 arkusz klucz arkusz klucz
Próbna 2009 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2008 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2007 arkusz arkusz klucz
Matura 2006 arkusz klucz arkusz klucz
Próbna 2006 arkusz klucz arkusz klucz
Matura 2005 arkusz klucz arkusz klucz

Portal MM Moje Miasto w Twoim mieście: Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Lublin, Trojmiasto, Silesia, Szczecin, Warszawa, Wrocław.


Arkusz na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:
a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.

Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
a) tekst (do 1000 słów),
b) test (10-16 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie
odpowiedzi.

Tekst służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
a) publicystyczny lub popularnonaukowy,
b) przejrzyście skonstruowany,
c) napisany staranną polszczyzną,
d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.

Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
a) poziomu znaczeń, czyli:
• rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń
dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu, odróżniania
informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy,
• rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania
informacji, selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania,
dostrzegania analogii i przeciwieństw,
• rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz
umiejętności wnioskowania;

b) poziomu struktury, czyli:
• kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia,
wskazywania zasady kompozycyjnej,
• odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowoskutkowego,
wskazywania, np.: tezy, hipotezy, argumentów,
kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami,
akapitami i częściami tekstu,
• rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok
myślenia autora (sygnalizujących wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot
myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej
w poprzednim akapicie);

c) poziomu komunikacji, czyli:
• genezy tekstu,
• rozpoznawania nadawcy,
• dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
• adresata i sposobu oddziaływania na niego,
• dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków
językowych.

Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu zawiera:
a) 2 tematy wypracowania do wyboru,
b) strony przeznaczone na napisanie wypracowania.


Arkusz na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części:
a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.
Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
a) tekst (do 1000 słów),
b) test (do 10 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie
odpowiedzi.

Tekst (jeden lub kilka) służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
a) publicystyczny, popularnonaukowy, naukowy,
b) przejrzyście skonstruowany,
c) napisany staranną polszczyzną,
d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.
Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
a) poziomu znaczeń, czyli:

• rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń
dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu, odróżniania
informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy,
• rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania
informacji, selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania,
dostrzegania analogii i przeciwieństw,
• rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz
umiejętności wnioskowania;

b) poziomu struktury, czyli:
• kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia,
wskazywania zasady kompozycyjnej,
• odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowoskutkowego,
wskazywania, np.: tezy, hipotezy, argumentów,
kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami,
akapitami i częściami tekstu,
• rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok
myślenia autora (sygnalizujących wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot
myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej
w poprzednim akapicie);

c) poziomu komunikacji, czyli:
• genezy tekstu,
• rozpoznawania nadawcy,
• dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
• adresata i sposobu oddziaływania na niego,
• dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków
językowych.

Zasady oceniania części pisemnej:


Na poziomie podstawowym


• część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu
– 20 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie,
• część sprawdzająca umiejętność pisania na poziomie podstawowym
– 50 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie.

Na poziomie rozszerzonym


• część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu
– 10 punktów z 50 możliwych do uzyskania na tym poziomie,
• część sprawdzająca umiejętność pisania
– 40 punktów z 50 możliwych do uzyskania na tym poziomie.

Poziom podstawowy


W części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu każda odpowiedź na zawarte
w arkuszu zadania otwarte i zamknięte jest punktowana. Liczba punktów podana jest
w arkuszu egzaminacyjnym obok zadania, a w modelu odpowiedzi uszczegółowione są
zasady przyznawania punktów.
W części sprawdzającej umiejętność pisania za kryteria najważniejsze uznaje się
rozwinięcie tematu i poprawność językową, za kryteria wspomagające – kompozycję
i styl. W punktacji uwzględnia się także ocenę szczególnych walorów pracy.

Waga kryteriów


w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie podstawowym za:

rozwinięcie tematu                       25 punktów = 50%
kompozycję                                5 punktów = 10%
styl                                            5 punktów = 10%
język                                         12 punktów = 24%
zapis (ortografia i interpunkcja)     3 punkty = 6%
Razem                                       50 punktów = 100%

Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty, które
przyznaje się za pracę ocenioną poniżej maksymalnej liczby punktów, jednak
wyróżniającą się oryginalnością w zakresie rozwinięcia tematu, kompozycji, stylu
lub języka. Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 50.

Poziom rozszerzony


W części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu każda odpowiedź na zawarte
w arkuszu pytania otwarte i zamknięte jest punktowana. Liczba punktów podana jest
obok zadania, a w modelu odpowiedzi uszczegółowione są zasady przyznawania punktów.
W części sprawdzającej umiejętność pisania zdający otrzymuje najwięcej punktów
za rozwinięcie tematu.

Waga kryteriów


w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie rozszerzonym za:

rozwinięcie tematu                        26 punktów = 65%
kompozycję                                 2 punkty = 5%
styl                                             2 punkty = 5%
język                                           8 punktów = 20%
zapis (ortografia i interpunkcja)      2 punkty = 5%
Razem                                        40 punktów = 100%

Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty.
Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 40.

Przeczytaj także:

Ustna matura z języka polskiego. Jak wygląda i co zrobić by zdać? więcej
Lektury z języka polskiego więcej
Matura z języka polskiego. Jak zdać, jak napisać wypracowanie? więcej
Jak napisać maturalne wypracowanie? więcej

Komentarze (331)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Katia (gość)

Pomylony temat wypracowania. Pisałam na 2 temat wypracowanie a wpisałam że wybieram nr 1... Co teraz? Nie zdam?

Błędniś (gość)

Po**any błąd. Jak napisałem na rozszerzeniu że Norwid był z Pokolenia Kolumbów) (porąbały mi się epoki jego twórczości, wiem, żenada) to jak to wygląda teraz z odejmowaniem punktów za taki błąd?

Gość (gość)

matura. ludzie ale macie problem idziecie i kupujecie se gazete wyborcza i tam macie wszystko arkusze i odpowiedzi

Ojciec Wirgiliusz (gość)

I CZYM SIE CZUJESZ JAK SIE CZUJESZ ZE NIE CZUJESZ. Sluchajcie humanisci !
Doszedlem do wniosku ze od tej pory kiedy to nie zaliczylem tej wulgarnej matury koncze z pisaniem mych piesni, fraszek i innych wariactw. Od tej pory zajmuje sie budowa dróg. A oto kawalek mego wiersza który wam zacytuję i udowodnie, że matura mnie bardzo skrzywdziła i utraciłem możliwości studiowania na najlepszych humanistycznych szkołach.

Ballada o dziadku piracie

Hej piracie ! hej piracie
co tam slychać u Ciebie wariacie?
Nima panien, nima bombla
Tylko kleju sobie wącham
Tylko smiglo pozostalo
Do krecenia lecz zamalo

P.s aaa bym zapomnial nie mylcie mnie z Wergiliuszem z Nieboskiej Komedii Dantego ja jestem Wirgiliusz (Wir)

Pawel przebiegly dzik (gość)

Do Ojca Wirgiliusza. Postanowiłem zinterpretować wiersz napisany przez Wirgiliusza ponieważ wedlug mnie idealnie uchwyca polską sytuację na arenie międzynarodowej. Wykrzyknienia w pierwszym wersecie mogą sugerować wulgarny charakter całego wiersza. Pytanie retoryczne w drugim wersecie prezentuje bezsilność polski wobec wschodnich sąsiadów. Autor wspomina o braku bombla, co uchwyca luki w polskiej gospodarce, jednak klej z następnego wiersza pobudza nastroje polaków do walki. Ostatnie słowa wiersza stanowią otwarte zakończenie, swoiste pożegnanie pisarza z czasami, które już w Polsce się nie pojawią.

Natalia Markiewicz (gość)

hmm Wirgiliusz ?. hmmm dość dziwne zastawienie, jest to ballada a w ogole nie posiada cech tego gatunku literackiego. Czyszbys stosował jakiś koncept ? Odwołujesz sie do Baroku ?

Maciej Chodnik (gość)

Wirgiliusz. Zaintrygowała mnie ta ballada, co miałeś na myśli pisząc "tylko kleju sobie wącham" Bardzo proszę o odpowiedź :)

Miesny Jez (gość)

Inna interpretacja Ballady Ojca Wirgiliusza. Podmiot liryczny sie nie ujawnia. Zwraca sie bezposrednio do pirata. Pirat nie odpowiada (monolog) Mozliwe ze Wirgiliusz porusza tu temat współczesnie zyjących ludzi. Słowo pirat w znaczeniu metaforycznym moze znaczyc Bóg, Stwórca. Ten zwrot jest bardzo bluźnierczy. Skoro uzyte w tym tekscie zostalo slowo o wydzwieku jak najbardziej negatywnym mozemy sadzic, ze tekst jest pewnym zazaleniem, skarga do Boga. Jezyk kolokwialny, odnajdujemy tu elementy żartobliwe, bohater niewyszukany lecz Wirgiliusz wyczarowal z tej zwykłej ballady cos niesamowitego. Bardzo zaskakujące jest zakończenie które pozostaje niewytłumaczone do końca. Co miał na myśli autor ? mozemy tylko przypuszczać

Papa Smerf (gość)

Intrygująco. hmm " tylko kleju sobie wącham" napewno jest to metafora co doslownie mial na myśli tego nie wiadomo. Wachanie kleju jako nałóg tlumacząc doslownie. Metaforycznie może poruszać kwestie różnych nałogów.

Butrym (gość)

FATUM ?. zal kupilem 2 dlugopisy i w trakcie pisania mi sie rozpisaly :| nie mialem czym pisac i nie dokonczylem matury ;((((((

Bezczel (gość)

Pytanie o wypracowanie. Ej słuchajcie, jeśli pomieszałem niechcący tematy i wziąłem pierwszy wiersz z pierwszego tematu i pierwszy z drugiego i je porównałem to myslicie że mi uznają? proszę o szybką odpowiedź bo strasznie się martwię

.. (gość)

Klucze, narcyzm i miłość. Dzięki za odpowiedź, do momentu ujawnienia kilku przykładowych rozwiązań tematów miałem wiele wątpliwości. Cieszę się, że nie tylko ja tak podszedłem do tego tematu, no i powodzenia w dalszych maturach.

ss (gość)

słowa. to prawda że nie można przekroczyć 1000 słów?? ja się nie zmieściłam w liniach i musiałam zamienić część brudnopisu na czystopis