Modernizacja linii kolejowych wpisuje się w nową perspektywę finansową Unii Modernizacja linii kolejowych wpisuje się w nową perspektywę finansową Unii

Modernizacja linii kolejowych wpisuje się w nową perspektywę finansową Unii (© Fot. Marek Zakrzewski)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Do 2020 roku w Wielkopolsce przy wsparciu Unii zostanie zainwestowane ponad 3,5 mld euro

W nowej perspektywie Unia Europejska większy nacisk kładzie na wyrównywanie szans Już od stycznia zaczniemy zagospodarowywać rekordową kwotę unijnych dotacji. Do Wielkopolski trafi ponad 2,47 mld euro.
1765,2 mln euro będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 82,7 mln euro to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie z pieniędzmi krajowym i współfinansowane z funduszy unijnych projekty będą miały wartość ponad 3,5 mln euro. To ogromne pieniądze, jednak myliłby się ten, kto sądzi, że zostaną za nie wybudowane kolejne autostrady, powstaną wysokościowce itp. W nowej perspektywie finansowej Unia Europejska stawia na co innego.

Szanse równe dla wszystkich
Jednym z zasadniczych celów, jakie przed swoimi krajami członkowskimi stawia Unia Europejska na najbliższą siedmiolatkę, jest wyrównywanie szans. Tyle że tym razem nie będzie to oznaczało inwestycji infrastrukturalnych, a raczej inwestowanie w wiedzę, jej transfer z nauki do gospodarki, a także ograniczenie bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Jednak programy, na które tym razem postawi Unia, będą polegały raczej na stworzeniu warunków do zwiększenia się liczby miejsc pracy i umożliwienia podjęcia zatrudnienia, niż tak jak dotąd na programach stażowych, ale raczej warunków do podejmowania pracy. I tak projektami związanymi ze zwalczaniem bezrobocia będą mogły być na przykład budowane przedszkola, które pozwolą kobietom na podejmowanie pracy.

Nowe podejście do wydawania unijnych pieniędzy nie będzie oznaczało jednak całkowitej rezygnacji z inwestycji infrastrukturalnych. Tyle że np. budowa dróg będzie mogła być dofinansowana pod warunkiem, że będą się one łączyły z siecią dróg o wyższej kategorii i będą miały znaczenie

dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a tym samym zmniejszenia liczby ofiar wypadków.
Wojewoda zatwierdził już wstępną listę dróg lokalnych, które zostaną przebudowane w 2014 roku. Prawdopodobnie będzie to 11 odcinków, są to m.in.: fragment drogi Dopiewo – Poznań, droga Cielcza – Radlin – Stęgosz (pow. jarociński), trasa Pleszew –Prokopów, droga Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice i ulica Traugutta w Słupcy.

Oddzielne pieniądze
Nowością w perspektywie finansowej 2014–2020 są tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. To rozwiązanie zaproponowane przez Unię Europejską będzie polegało na wydzieleniu funduszy na inwestycje realizowane wspólnie na przykład przez kilka gmin lub całą aglomerację. W Wielkopolsce powstaną dwa ZIT-y: aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej. Aglomeracja poznańska dostanie 160 mln euro.

O ile większość projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego będzie otrzymywała dofinansowanie na podstawie konkursów, czyli podobnie jak dotąd, o tyle projekty kluczowe będzie przygotowywał samorząd wojewódzki i będą one realizowane bez konieczności przeprowadzania konkursów. Lista projektów kluczowych jest już w trakcie opracowywania. Niebawem dowiemy się, co się na niej znajdzie.

Na pewno zapowiadana od lat budowa szpitala dziecięcego w Poznaniu. Planowana jest również odnowa zabytków związanych z 1050. rocznicą chrztu Polski. Pewne jest natomiast, że w kolejnych konkursach duże szanse będą miały projekty nakierowane na innowacje, tzw. zieloną gospodarkę, ograniczanie strat energii.
W ten nurt będzie wpisywała się modernizacja linii kolejowych, m.in. Poznań – Piła. Możliwe, że w ramach WRPO dokończona zostanie też modernizacja kolei do Wolsztyna i Wągrowca, a nawet Gołańczy.

Nowe sposoby na rozwój - mówi Marek Woźniak marszałek województwa wielkopolskiego:[/b]
Celem głównym programu jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa. Nasze pole interwencji jest zawężone do obszaru wyznaczonego przez cele Komisji Europejskiej. WRPO2014+ koncentruje się na innowacjach, praktycznym wykorzystaniu wyników badań naukowych w gospodarce.

Zależy nam na wykorzystaniu możliwości rozwojowych tkwiących w tak zwanych inteligentnych specjalizacjach Wielkopolski, na rozwoju sektora związanego z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ale także na przedsięwzięciach w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i związanych z ochroną środowiska oraz na rozwoju systemu transportowego.

Naszym priorytetem są działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia – szczególnie wśród ludzi młodych. Ważna jest poprawa edukacji na każdym poziomie, z uwzględnieniem edukacji ustawicznej. Istotne są także działania rozwiązujące problemy związane z integracją i włączeniem społecznym.

Chcemy wspierać wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do wyrównywania dysproporcji. W szczególny sposób dotyczyć to będzie wsparcia obszarów wiejskich oraz innych obszarów problemowych, określanych jako obszary strategicznej interwencji.


Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!