Test gimnazjalny z matematyki uczniowie napisali w czwartek. O godz. 11 rozpoczął się egzamin, który pokaże, w jakim stopniu gimnazjaliści radzą sobie z zadaniami matematycznymi. U nas znajdziesz arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi do zadań.

ODPOWIEDZI:


ZADANIE 1
A. 84 zł
B. 132 zł
C. 156 zł
D. 205 zł

ZADANIE 2.
A. 64
B. 56
C. 44
D. 36

ZADANIE 3
Przez 8 godzin taką samą partię butelek wykonają 3 takie maszyny. PRAWDA
Połowę partii takich butelek 6 maszyn wykona przez 2 godziny. PRAWDA

ZADANIE 4
Liczbą większą od 1/3 - ODPOWIEDŹ B

ZADANIE 5
Iloczyn tych liczb jest równy - ODPOWIEDŹ B

ZADANIE 6
A. Cała trasa miała długość 50 km.
B. Zawodnik przebiegł 8 km.
C. Odległość, którą zawodnik przebiegł, była o 4 km większa od odległości, którą przepłynął.
D. Odległość, którą zawodnik przejechał na rowerze, była 5 razy większa od odległości, którą przebiegł.

ZADANIE 7
Liczba 120 znajduje się na osi liczbowej między
A. 10 i 11
B. 11 i 12
C. 12 i 20
D. 30 i 40

ZADANIE 8
Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra
A. 1
B. 3
C. 7
D. 8

ZADANIE 9
Odcinek x ma długość
A. 20 cm
B. 22 cm
C. 26 cm
D. 30 cm

ZADANIE 10
A. 6n
B. 6n – 4
C. 4n – 2
D. 4n + 2

ZADANIE 11
A. 30 minut
B. 60 minut
C. 90 minut
D. 120 minut

ZADANIE 12
Piechur szedł z punktu A do punktu C ze stałą prędkością. Część trasy przeszedł wzdłuż prostej, a część – po łuku okręgu o środku w punkcie B (patrz rysunek).
Odpowiedź: wykres A

ZADANIE 13
Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A. Dla argumentu 2 wartość funkcji jest równa 3.
B. Funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu 1.
C. Wartość funkcji jest równa –2 dla argumentu –3.
D. Dla argumentów większych od –1 wartości funkcji są dodatnie.

ZADANIE 14
Liczba p2 jest mniejsza od liczby p3. FAŁSZ
Liczby p2 i p3 są mniejsze od 6 FAŁSZ

ZADANIE 15
Odpowiedź: D

ZADANIE 16
Jeden z boków prostokąta ma długość 8. PRAWDA
Obwód prostokąta jest równy 20. PRAWDA

ZADANIE 17
Ile klocków łącznie zużył Szymon na wykonanie całego szkieletu?
A. 84
B. 76
C. 68
D. 60

ZADANIE 18
Objętość tego graniastosłupa jest równa - ODPOWIEDŹ A

ZADANIE 19
N ponieważ C. odległość OE jest większa niż wysokość EW trójkąta ABW.

ZADANIE 20
A. Objętość kuli jest równa objętości walca.
B. Objętość kuli jest 2 razy większa od objętości walca.
C. Objętość walca stanowi 3/4 objętości kuli.
D. Objętość walca jest 3 razy mniejsza od objętości kuli.

ZADANIE 21
Wojtek zaoszczędził 8 złotych. Zakup karty był dla niego opłacalny.

ZADANIE 22
Trójkąty prostokątne ABC i KLM są podobne. Mają takie same kąty ostre

ZADANIE 23
Pole sześciana wynosi 96 cm2


Z regionu

Komentarze (1)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!