JAROSŁAW BILICKI © www.poszukiwani.policja.pl
[2/74]

JAROSŁAW BILICKI

Data urodzenia: 1969-12-19

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji:
PO KPP Koło, 62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 14
telefon: (063) 2618200
email: komendant@kolo.policja.gov.pl

Poszukuje na podstawie:
Art. 291 § 1 w zw. z art. 294 § 1 Paserstwo - typ kwalifikowany z uwagi na mienie znacznej wartości, Art. 62 § 4 Dokonanie, wbrew przepisom ustawy, sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży, Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy

Przejdź do kolejnego zdjęcia --->