Centrum Pomocy Migrantom w Poznaniu

Materiał informacyjny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

W ramach realizacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, w partnerstwie z Caritas Polska, projektu pn. „Wielkopolska Wspólna Sprawa”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, uruchomiono w Poznaniu Centrum Pomocy Migrantom, oferujące cudzoziemcom, przebywający na terytorium RP, bezpłatne doradztwo m. in. w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin.

Pracownicy punktu oferują pomoc w formie wyjaśniania procedur administracyjnych oraz ułatwiania kontaktów z różnymi instytucjami (m.in. urzędami, placówkami służby zdrowia, szkołami itp.), a także pomoc w przygotowywaniu i wypełnianiu dokumentów: wniosków, podań, formularzy urzędowych. W punkcie można również skorzystać z doradztwa zawodowego oraz z usług tłumacza przysięgłego.

Punkt czynny jest w środy, czwartki i piątki w godzinach 9:00 – 16:00

Telefoniczne umawianie wizyt: 514 948 126, (61) 835 68 88

Kontakt do Doradcy zawodowego: +48 572 571 18

Centrum Pomocy Migrantom w Poznaniu
ul. Wieżowa 5, 61-111 Poznań
Tel.: 514 948 126, (61) 835 68 88
email: migrant@caritaspoznan.pl

Ponadto w ramach realizacji ww. projektu pn. „Wielkopolska Wspólna Sprawa”, swoją działalność oferuje Centrum Pomocy Migrantom zlokalizowane w Kaliszu, otwarte w poniedziałek, wtorek oraz czwartek w godzinach 8:00 - 18:00, a także w środę i piątek w godzinach 8:00-16:00. Na miejscu, w godzinach pracy Centrum, istnieje możliwość spotkania się z Konsultantem kulturowym, Doradcą zawodowym oraz Doradcą ds. integracji. Spotkania z prawnikiem i psychologiem odbywają się po wcześniejszym umówieniu godziny. Informacje o aktualnych działaniach Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu można znaleźć na poniższej stronie w dziale „aktualności”: http://migranciwielkopolska.caritas.pl/aktualnosci/

Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu
ul. Stawiszyńska 20, 62-800 Kalisz
tel.: +48 572 571 182
e-mail: biuro.kalisz@caritas.org.pl

Bezpieczna Przystań. Projekt „Wielkopolska wspólna sprawa” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie