Dziennikarze na rower - 2. mistrzostwa Polski dziennikarzy w maratonie MTB

agencja@naszemiasto.pl
Tak jak przed rokiem zapraszamy wszystkich pracowników mediów – piszących, klikających, mówiących i pokazujących się na 2. mistrzostwa Polski dziennikarzy w maratonie MTB.

Tak jak przed rokiem zapraszamy wszystkich pracowników mediów – piszących, klikających, mówiących i pokazujących się na 2. mistrzostwa Polski dziennikarzy w maratonie MTB. Zawody zostaną rozegrane podczas Skandia Maraton Lang Team w Nałęczowie 31 maja 2009 roku na dystansie około 34 km. Przed rokiem, także w Nałęczowie, zwyciężyli:

DM-1: TYNIEC Marek - Bike World

DM-2: CHOINA Wojciech - TVO Rozstaje Gdansk

DK-1: FRĄCZEK Justyna - Bike Board

Mistrzostwa Polski dziennikarzy w maratonie MTB (podczas Skandia Maraton Lang Team 2009)

UCZESTNICY: dziennikarze, współpracownicy mediów, rzecznicy prasowi, pracownicy redakcji
MIEJSCE: Nałęczów
TERMIN: 31 maja 2009
DYSTANS: Mini - 34 km
INFORMACJE o trasie na stronie www.skandiamaraton.pl
ZGŁOSZENIA: do 25 maja 2009 mail: info@langteam.com.pl, a także na miejscu zawodów 30 maja (16.00-20.00) lub 31 maja do 10.30. Należy podać imię nazwisko, rok urodzenia i nazwę redakcji.
KATEGORIE WIEKOWE:

  1. Kategoria K (DK) kobiety open
    Kategoria M1 (DM-1) do 45 roku (rocznik 1963 i młodsi)
  2. Kategoria M2 (DM-2) powyżej 45 lat (rocznik 1964 i starsi)

SPRZĘT:
Własny rower, sztywny kask i dobry humor

NAGRODY:

Dla zwycięzców trzech kategorii stroje kolarskie z limitowanej serii Skandia Maraton Lang Team

Losowanie wśród dziennikarzy, którzy ukończyli rywalizację: rama Giant XTC (1 sztuka), kupon Vacansolei na pobyt na wybranym campingu w Europie (1), weekend dla 2 osób w SPA Nałęczów (1).

REGULAMIN:

1. CEL IMPREZY
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Promocja miejscowości i szlaków turystycznych w najciekawszych zakątkach naszego kraju.
• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
• Umożliwienie współzawodnictwa dziennikarzy w maratonie MTB, wyłonienie Mistrzów Polski.

2. NAZWA IMPREZY

Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Skandia Maraton Lang Team

3. ORGANIZATOR

Lang Team Sp. z o.o.
Biuro Organizacji Imprez Sportowych
ul. Pachnąca 81, 02-792 Warszawa
tel.: 48-22-649-24-91/96 lub 48-22-648-40-31
fax: 48-22-649-24-98
e-mail/zgłoszenia: info@langteam.com.pl
Internet: www.langteam.com.pl

4. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI DZIENNIKARZY

31 maja 2009 rok – Nałęczów

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Prześle zgłoszenie na adres info@langteam.com.pl lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w miejscu rozgrywania maratonu (osobna lista startowa).
2. Każdy zawodnik ma obowiązek opłacić startowe w wysokości 30 zł.
3. Otrzyma od Organizatora chip. Zarejestruje go i umocuje wg otrzymanej instrukcji. W przypadku utraty chipa zawodnik jest zobowiązany do wykupienia duplikatu za kwotę 20 zł.

4. Otrzyma przed startem od Organizatora numer startowy. W przypadku utraty numeru startowego Organizator wyda jego duplikat za pobraniem opłaty w wysokości 15 zł.

5. Jest w stanie wylegitymować się zatrudnieniem lub współpracą z mediami (TV, radio, prasa, Internet, rzecznicy prasowi).

6. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Musi dysponować własnym rowerem.

6. PROGRAM ZAWODÓW

1 dzień przed zawodami:
godzina 16.00 - 20.00
zapisy w Biurze Zawodów (należy zgłosić udział w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy, osobna lista startowa)
od godziny 16.00 - udostępnienie oznakowanej trasy maratonu

W dniu zawodów:

godzina 7.30 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów
godzina 10.30 - 10.40 odprawa techniczna
godzina 10.40 ustawienie uczestników w sektorach
godzina 11.00 start maratonu

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW
13.00 - Dekoracja w kategorii RODZINNEJ
14.00 - Dekoracja w kategorii MINI (Mistrzostwa Polski Dziennikarzy)
15.00 - Dekoracja w kategorii MEDIO
16.00 - Dekoracja w kategorii GRAND FONDO

Po ostatniej dekoracji odbędzie się losowanie nagród specjalnych spośród wszystkich uczestników, startujących w danej edycji SKANDIA Maraton LANG TEAM.

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

1. W ramach wpisowego każdy uczestnik Mistrzostw Polski Dziennikarzy otrzymuje:
- numer startowy,
- chip,
- prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, owoce, ciasta, itp.),

- batony oraz napoje energetyczne PowerBar,

- posiłek regeneracyjny po maratonie
- pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronach internetowych:

skandiamaraton.pl, domtel-sport.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu maratonu),
- profesjonalnie oznaczone trasy,
- zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
- ubezpieczenie NW na czas trwania maratonu,
- bezpłatny serwis techniczny firmy Mavic na trasie wyścigu,

- prezenty dodatkowe losowane wśród wszystkich uczestników

(m.in.: rama GIANT, skuter ZUMICO, stroje SHIMANO, stroje VITESSE

z kolekcji SKANDIA Maraton LANG TEAM, weekend w SPA Nałęczów),

- możliwość umycia roweru po maratonie,

- profesjonalny serwis fotograficzny z możliwością nabycia zdjęć na stronie www.sportograf.com,

- doskonałą organizację, oprawę i kolarską atmosferę.

- relacje na antenie TVP SPORT w specjalnym programie poświęconym

każdej edycji SKANDIA Maraton LANG TEAM
8. DYSTANS

MINI 34 km

9. ZASADY ROZGRYWANIA Mistrzostw Polski Dziennikarzy
1. Mistrzostwa Polski Dziennkiarzy zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski Dziennikarzy na dystansie MINI (około 30 km).
2. Start do Skandia Maraton Lang Team na dystansie MINI we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzania startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.
3. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez porządkowych, ratowników medycznych lub służby GOPR.
4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, na których ustawieni będą Sędziowie. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
5. Na trasie maratonu będą znajdowały się strefy bufetowe oraz punkty serwisowe, na których uczestnicy maratonu będą mogli dokonać drobnych napraw roweru. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem każdej edycji Skandia Maraton Lang Team.
6. W przypadku niezadziałania chipa startowego (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sędziego.
7. Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 16:00 nie zostanie sklasyfikowany.

10. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE SKANDIA Maraton LANG TEAM

1. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien na trasie ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość.
2. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliżają się do skrzyżowania.
3. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
5. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

11. RUCH DROGOWY

1. Skandia Maraton Lang Team będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.

W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.

12. KATEGORIE WIEKOWE

1. W Mistrzostwach Polski Dziennikarzy obowiązują następujące kategorie wiekowe:
Kategoria K (DK) kobiety open
Kategoria M1 (DM-1) do 45 roku (rocznik 1964 i młodsi)
Kategoria M2 (DM-2) powyżej 45 lat (rocznik 1963 i starsi)
13. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
1. Zwycięzcami maratonu o tytuł Mistrza Polski Dziennikarzy w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę maratonu na dystansie MINI i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

14. NAGRODY

1. Zwycięzcom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

15. KARY

1. Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
• Upomnienie uczestnika,
• Kara finansowa w wysokości minimalnie 100 zł maksymalnie 200 zł,
• Dyskwalifikacja uczestnika,
• Zawieszenie uczestnika.

16. PROTESTY

1. Protesty odnośnie przebiegu maratonu jak również klasyfikacji i wyników należy składać w dniu trwania zawodów, wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów.
2. Protesty dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut, od czasu ogłoszenia wyników. Do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego.

17. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.

6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu, lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.

9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.

10. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

11. Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

12. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

13. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami a także wyniki z podaniem nazwisk uczestników mogą być wykorzystane za zgodą Organizatora przez środki masowego przekazu.

14. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

15. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

16. Nieznajomość regulaminu Skandia Maraton Lang Team i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.
17. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

ORGANIZATOR Skandia Maraton Lang Team 2009

Flesz - posypały się mandaty, czy też popełniasz ten błąd?

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3