Egzamin gimnazjalny 2015: Przyroda [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

AGA
Egzamin gimnazjalny - wszystkie arkusze w jednym miejscu
Egzamin gimnazjalny - wszystkie arkusze w jednym miejscu
Czy egzamin gimnazjalny 2015 z przyrody okaże się trudny dla uczniów klas trzecich? Egzamin gimnazjalny 2015. Przyroda - odpowiedzi, arkusze CKE, pytania - to wszystko znajdziecie na naszej stronie.

Egzamin gimnazjalny 2015 z przyrody to były 24 zadania zamknięte. Uczniowie musieli udowodnić swoją znajomość biologii, geografii, fizyki i chemii.

Egzamin gimnazjalny 2015: Przyroda - PYTANIA i ODPOWIEDZI

Zadanie 1.
Zaleszczotki żyją w ściółce leśnej, pod korą obumarłych drzew oraz w glebie. Mają ciało podzielone na głowotułów i odwłok, cztery pary odnóży krocznych, gruczoły jadowe, a także gruczoły przędne, które znajdują się na odnóżach gębowych.
Zaleszczotki są też pożytecznymi mieszkańcami uli, w których żywią się roztoczami szkodliwymi dla pszczół i małymi gąsienicami owadów.

1.1. Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Zaleszczotki należą do A/B, ponieważ mają C/D.
A. pajęczaków
B. owadów
C. cztery pary odnóży krocznych
D. gruczoły jadowe

1.2. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.
1. Ciało zaleszczotków pokryte jest chitynowym oskórkiem. P/F
2. Zaleszczotki są drapieżnikami. P/F

ODPOWIEDŹ
1.1
A bo C
1.2
1. Prawda
2. Prawda

Zadanie 2.
Uczniowie badali wpływ różnych czynników na kiełkowanie nasion pewnej rośliny. W tym celu przygotowali trzy zestawy z taką samą liczbą nasion i zapewnili im różne warunki. Dokumentację doświadczenia przedstawili w tabeli. Znakiem „+” zaznaczyli obecność danego czynnika w zestawie doświadczalnym, a znakiem „–” brak czynnika w zestawie. Zapisali też wynik doświadczenia.

Oceń prawdziwość podanych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Wyniki doświadczenia pozwalają na sformułowanie wniosku, że dostępność światła nie jest konieczna do kiełkowania nasion tego gatunku rośliny. P/F
2. Doświadczenie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy woda jest niezbędna do kiełkowania nasion. P/F

ODPOWIEDŹ
1. Prawda
2. Fałsz

EGZAMIN GIMNAZJALNY - WSZYSTKO O TEŚCIE W JEDNYM MIEJSCU

Zadanie 3.
Na rysunku przedstawiono model klatki piersiowej, który uczniowie wykorzystali do zilustrowania pewnego procesu.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Za pomocą tego modelu pokazano
A. współdziałanie żeber i mięśni klatki piersiowej podczas wdechu.
B. wymianę gazów oddechowych w płucach.
C. znaczenie przepony w wentylacji płuc.
D. wydawanie głosu.

ODPOWIEDŹ
C

Zadanie 4.
Wiele grzybów występujących w lesie wytwarza owocniki nadziemne, w których powstają zarodniki służące rozprzestrzenianiu grzyba w środowisku. Niektóre grzyby mają jednak owocniki ukryte pod ziemią. Zapach podziemnego grzyba przywabia różne zwierzęta, m.in. larwy chrząszczy, które odżywiają się grzybnią, a następnie przepoczwarczają się we wnętrzu owocnika.
Gdy opuszczają owocniki jako dorosłe osobniki, niosą na sobie liczne zarodniki grzyba, które rozprzestrzeniają po okolicy.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2., albo 3. Opisana w tekście zależność między larwami chrząszcza i grzybami tworzącymi owocniki pod ziemią to przykład

ODPOWIEDŹ
A bo 3

EGZAMIN GIMNAZJALNY - WSZYSTKO O TEŚCIE W JEDNYM MIEJSCU

ZADANIE 5 i kolejne - ODPOWIEDZI ZNAJDZIESZ TUTAJ --> KLIK!

Sprawdź wcześniejsze egzaminy:

* Egzamin gimnazjalny 2015: Matematyka [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

* Egzamin gimnazjalny 2015: Historia i WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZ]
* Egzamin gimnazjalny 2015: Język polski [ODPOWIEDZI, ARKUSZ]

Wideo

Dodaj ogłoszenie