Polecamy

1. Koronawirus a obowiązek stosowania się do zaleceń GIS © Pxhere.com
[3/16]

1. Koronawirus a obowiązek stosowania się do zaleceń GIS

Zgodnie z art. 16. ustawy o koronawirusie GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) może nałożyć na pracodawców oraz inne podmioty obowiązek podjęcia określonych czynności kontrolnych lub zapobiegających COVID-19, jak również może zażądać współpracy z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przepisy obejmują: osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności podmioty wykonujące działalność leczniczą, pracodawców, podmioty prowadzące działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, użytkowników statków powietrznych, użytkowników cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz zarządzających lotniskami.

Źródło: sejm.gov.pl


Koronawirus został uznany za globalne zagrożenie. W związku z tym trwają prace nad ustawą mającą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Między innymi pracodawca będzie mógł polecić podwładnemu, aby ten pracował zdalnie. Oto najistotniejsze propozycje zmian w przepisach prawa.

Najnowsze wiadomości

reklama