18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Matura 2011 - Biologia i historia muzyki [ARKUSZE,ODPOWIEDZI]

Redakcja
Polskapresse
O godzinie 9 maturzyści przystąpili do egzaminu pisemnego z biologii. Przedmiot ten należy do najchętniej wybieranych do maturze. W tym roku zdaje go 19 proc. maturzystów.

O godz. 14 rozpocznie się z kolei egzamin z historii muzyki. Oba egzaminy na poziomie podstawowym potrwają po 120 minut. Biologia na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, natomiast historia muzyki 180 minut.

ARKUSZE:
BIOLOGIA - POZIOM PODSTAWOWY
BIOLOGIA - POZIOM ROZSZERZONY

HISTORIA MUZYKI - POZIOM PODSTAWOWY
HISTORIA MUZYKI - POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI:

BIOLOGIA - POZIOM PODSTAWOWY

ZADANIE 1
Białka: 3, 5
Węglowodany: 1, 4
Lipidy: 2, 5

ZADANIE 2
A - 3
B - 1
C - 2

ZADANIE 3
A i C

ZADANIE 4
C

ZADANIE 5
Zadaniem trzustki jest produkcja zasadowego soku trzustkowego. Ma on neutralizować kwaśną treść pokarmową. Trawi też pokarmy, przygotowując je do wchłaniania.

ZADANIE 6
a) Klatka piersiowa unosi się do góry, zwiększając swoją objętość. Przepona w tym czasie obniża się.
b) Wdech jest fazą czynną, napina mięśnie międzyżebrowe, a w tym czasie kurczy się przepona. W fazie biernej, czyli wydechu następuję rozkurcz.

ZADANIE 7
Mostek

ZADANIE 8
1. Wysiłek fizyczny obniża ciśnienie tętnicze.
2. Wysiłek fizyczny zapobiega miażdżycy, zawałom serca, wpływa korzystnie na obniżenie poziomu "złego" cholesterolu LDL i podniesienie poziomu "dobrego" cholesterolu HDL.

ZADANIE 9
A)
Prawy przedsionek A
Prawa komora D
Lewy przedsionek B
Lewa komora C
B) Schemat

ZADANIE 10
a)
Skóra - naczynia włosowate w skórze pozwalają na odprowadzenie dużej ilości ciepła, która powstaje w czasie wysiłku fizycznego
Mięśnie szkieletowe - wzrasta w nich zapotrzebowanie na tlen, którego dostarcza krew
b)
Obfite posiłki zjedzone przed intensywnym wysiłkiem fizycznym mogą obniżyć ilość przepływającej przez wątrobę krwi. Podczas wysiłku wydajność jej spada, a to ona odpowiada, za przepływ substancji odżywczych do komórek ciała.

ZADANIE 11
1. swoista / nieswoista
2. bierna / czynna
3. naturalna / sztuczna

ZADANIE 12
Oskrzela - rozszerzenie - zwolnienie
Jelita - zahamowanie pracy - wzmożenie pracy

ZADANIE 13
1. Kanał słuchowy zewnętrzny wyrównuje ciśnienie po obu stronach błony bębenkowej. FAŁSZ
2. Strzemiączko przenosi drgania wywołane falą dźwiękową na okienko ślimaka. PRAWDA
3. Trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza) przenosi falę dźwiękową do ucha wewnętrznego. FAŁSZ

ZADANIE 14
W pokoju, w którym jest światło nasza źrenica będzie rozszerzona, bo do siatkówki dociera duża ilość światła. Im dłużej przebywamy w oświetlonym pomieszczeniu, tym bardziej oko się przyzwyczaja i źrenica się kurczy.

ZADANIE 15
Diagram słupkowy

ZADANIE 16
Proces zastępowania tkanki chrzęstnej tkanką kostną będzie trwał jeszcze u osób w wieku od 19 do 31 lat, później ulegnie to zahamowaniu

ZADANIE 17
ETAP 3 Trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów w środowisku zasadowym
ETAP 4 Intensywnie wchłanianie produktów trawienia do krwi
ETAP 5 Odzyskiwanie wody z resztek pokarmowych
ETAP 1 Rozdrabnianie, miażdżenie, nawilżanie pokarmu
ETAP 2 Trawienie białek w środowisku kwasowym

ZADANIE 18
a) Kwas solny wydzielany przez żołądek nie tylko zabija drobnoustroje ale także pomaga trawić enzymom..
b) Fermentacja niektórych składników pokarmowych reguluje pracę jelit, produkuje też witaminy i pobudzanie system odpornościowy

ZADANIE 19
a) Bulimia
b) D. Psychiatry

ZADANIE 20
Kwas foliowy ma duży wpływ na rozwój układu nerwowego, mózgu i rdzenia kręgowego płodu.

ZADANIE 21
PROCES 2 Wędrówka plemnika w macicy
PROCES 5 Wniknięcie główki plemnika do cytoplazmy komórki jajowej
PROCES 1 Ejakulacja
PROCES 3 Przemieszczanie się plemnika wzdłuż jajowodu
PROCES 4 Przejście plemnika przez warstwę promienistą i osłonkę przejrzystą komórki jajowej

ZADANIE 22
a)
A. reszta kwasu fosforowego
B. deoksyryboza.
b)
B. adenina, guanina, cytozyna, tymina

ZADANIE 23
D. Translokacja

ZADANIE 24
a) Wybierz prawidłowe dokończenie zdania. Z powyższego tekstu wynika, że mukowiscydoza jest chorobą
A. autosomalną recesywną.
b) Niewykryta mukowiscydoza może spowodować, że noworodek się udusi. Tym bardziej, że u nosicieli tej choroby nie występują objawy kliniczne (nosicielstwo bezobjawowe). Identyfikacji mukowiscydozy i odmiany jej mutacji można dokonać przez badania genetyczne.

ZADANIE 25
a)
Genotyp matki Aa
Genotyp ojca Aa
Genotyp dziecka aa
b)
3*1/2*1/2 = 3/4
Rysunek

ZADANIE 26
a) Skoczek różany wyginie, gdy zabraknie róż
b) Gąsienice motyli, mszyce, skoczek różany.

ZADANIE 27
Rysunek

ZADANIE 28
1. królik
2. sowa i żmija

ZADANIE 29
Zasoby nieodnawialne: 1, 4, 5
Zasoby odnawialne: 2,3

ZADANIE 30
1. Korzyść dla gospodarstwa domowego
Segregacja śmieci daje możliwość ponownego wykorzystania na przykład papieru, puszek czy szkła. Można na tym nie tylko zaoszczędzić, ale także sprzedać.

2. Korzyść dla środowiska
Segregując odpady, które da się ponownie wykorzystać na przykład: papier, kartony czy gazety można powstrzymać wycinkę drzew.

BIOLOGIA - POZIOM ROZSZERZONY

ZADANIE 1
D (białka)

ZADANIE 2
Oddychanie tlenowe nie zachodzi w erytrocytach, ponieważ nie mają one mitochondriów potrzebnego do syntezy enzymów biorących udział w tym rodzaju oddychania.

ZADANIE 3
1. Synteza testosteronu w komórkach jąder - G
2. Gromadzenie jonów wapnia w komórkach mięśnia sercowego - G
3. Synteza enzymów w komórkach trzustki - S
4. Zobojętnianie trucizn w komórkach wątroby - G

ZADANIE 4
W jądrach komórkowych nie występują jąderka, ponieważ przekazują one połowę informacji genetycznej i nie syntezują białek.

ZADANIE 5
a) Wpływ skrobi na intensywność osmozy.
b) Rośliny magazynują skrobie a nie glukozę ze względu na to, że skrobia trudniej rozpuszcza się w wodzie

ZADANIE 6
1. PRAWDA
2. FAŁSZ
3. FAŁSZ

ZADANIE 7
a) W przypadku hamowania kompetencyjnego określony enzym może być uaktywniony przez wybrany substrat, do którego podobną budowę ma inhibitor, jednak nie dochodzi do zmiany konformacji enzymu pod wpływem działania inhibitora.

b) W przypadku hamowania niekompetencyjnego występuje zmiana konformacji enzymu pod wpływem inhibitora. Inhibitor wywołuje zmianę enzymu, która nie jest właściwa dla substratu.

ZADANIE 8
a) Reakcja zajdzie w probówce B, zmiany, które będą miały miejsce to między innymi fakt, że w probówce pojawi się woda z rozkładu związku, uwolni się tlen a objętość soku wzrośnie
b) Sok w probówce A zagotowano po to, by zniszczyć enzym - katalazę

ZADANIE 9
Rysunek

ZADANIE 10
Kinaza pirogronianowa jest najbardziej aktywna w mięśniach szkieletowych w pH obojętnym

ZADANIE 11
A. struktura: chloroplast, proces: fotosynteza
B. struktura: mitochondrium, proces: oddychanie komórkowe

ZADANIE 12
a)
zarodniki - B
gamety - D
b)
Rysunek

ZADANIE 13
Owady – A, E, G
Pajęczaki – C, H, F

ZADANIE 14
- sztywny szkielet zewnętrzny
- mięśnie połączone z wewnętrzną częścią szkieletu

ZADANIE 15
Czad nie jest trujący dla owadów ponieważ ich krew nie zawiera hemoglobiny.

ZADANIE 16
Karasie pobierają mniejszą ilość pokarmu kiedy obniża się temperatura wody, ponieważ zmniejsza się ich metabolizm

ZADANIE 17
Optymalna pod względem kosztów energetycznych prędkość papużki wynosi 35 km/h, ponieważ przy takiej prędkości zużycie tlenu w przeliczeniu na kilogram masy ciała jest najmniejsze.

ZADANIE 18
Płuca ssaków wentylowane są zarówno podczas wdechu jak i wydechu natomiast u ssaków wyłącznie podczas wdechu

ZADANIE 19
A i D

ZADANIE 20
Zbyt niski poziom wapnia w organizmie ogranicza przekształcenie się prototrombiny w trombinę, przez co zmniejsza się krzepnięcie krwi.

ZADANIE 21
1. PRAWDA
2. FAŁSZ
3. FAŁSZ
A i D

ZADANIE 22
Konieczność osłabienia układu odpornościowego występuje w przypadku szczepionek zawierających wirusy, co jednak zmusza organizm do wyprodukowania przeciwciał.

ZADANIE 23
Miejscem percepcji bodźca fotoperiodycznego są liście, ponieważ ich zasłonięcie podczas jego działania będzie skutkowało zakwitnięciem rośliny.

ZADANIE 24
B

ZADANIE 25
A, D

ZADANIE 26
Prawdopodobieństwo wynosi 100%, ponieważ zmutowany allel tego genu występuje w każdym chromosomie Y ojca a więc niewątpliwe jest to, ze przekaże go potomkowi.

ZADANIE 27
a) Genotyp matki I^Bi
Genotyp ojca I^Ai
b) prawdopodobieństwo: 25%

ZADANIE 28
Ponieważ te genetycznie zmienione komórki będą hamowały rozwój komórek nowotworowych.

ZADANIE 29
a) Ponieważ kilka kodonów może kodować jeden aminokwas
b) Obróbka potranskrypcyjna polega na likwidowaniu sekwencji intronowych.

ZADANIE 30
a)
1 - B
2 - C
3 - A
b) B

ZADANIE 31
Nazwa tego procesu ewolucyjnego to konwergencja, która jest wynikiem występowania w podobnych, przybliżonych warunkach środowiskowych.

ZADANIE 32
1 – B
2 – D

ZADANIE 33
- ich wąskie skrzydła pełnią funkcje płetw napędowych
- pomiędzy palcami mają błonę ułatwiającą pływanie

ZADANIE 34
a) Czynnik ograniczający to pH gleby
b) Zakres tolerancji ekologicznej obu gatunków jest szeroki ze względu na to, że mogą one rosnąć na glebie kwaśnej i zasadowej

ZADANIE 35
Przedstawiona zależność międzygatunkowa to komensalizm

ZADANIE 36
a) TENDENCJA: zmniejszająca się
b) urbanizacja

ZADANIE 37
- badanie ekspresji genów
- możliwość wykrywania patogenów w żywności

Czytaj także:

Próbne testy maturalne 2011 - odpowiedzi

Matura 2011 - Dokładny terminarz egzaminów

Matura 2011 - Egzaminy dodatkowe i poprawki


Wszystko o edukacji na www.natablicy.pl
Serwis specjalny Matura 2011

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie