18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Matura 2011 - Historia i chemia [ARKUSZE,ODPOWIEDZI]

Redakcja
Polskapresse
Dzisiaj maturzyści piszą egzaminy z historii oraz chemii. Już niedługo zamieścimy arkusze oraz odpowiedzi.

ARKUSZE:
HISTORIA - POZIOM PODSTAWOWY
HISTORIA - POZIOM ROZSZERZONY

CHEMIA - POZIOM PODSTAWOWY
CHEMIA - POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI:
CHEMIA - POZIOM PODSTAWOWY (ODPOWIEDZI)
CHEMIA - POZIOM ROZSZERZONY (ODPOWIEDZI)

HISTORIA - POZIOM PODSTAWOWY
ZADANIE 1.
a - świątynia grecka
b - świątynia rzymska
c - świątynia egipska

ZADANIE 2.
Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.
1 - Olimpia - D
2 - Sparta - E
3 - Ateny - B

ZADANIE 3.
A. Wojny punickie
B. Źródło 3
C. Źródło 1
D. Republika

ZADANIE 4.
A - wzniesienie piramidy Cheopsa
B - wzniesienie Koloseum

ZADANIE 5.
Źródło 1 - św. Wojciech
Źródło 2 - św. Stanisław

ZADANIE 6.
A - 2 półwysep Iberyjski w I połowie IX w.
B - 1 półwysep Iberyjski w II połowie VII w.
C - 3 półwysep Iberyjski w I połowie XV w.

ZADANIE 7.
1) Władysław Łokietek
2) Kazimierz Wielki
3) Władysław Jagiełło
4) Kazimierz Jagiellończyk
5) Zygmunt I Stary

ZADANIE 8.
1) pospólstwo
2) patrycjat
3) mieszczaństwo

ZADANIE 9.
A. Po dużym, ustabilizowanym wzroście ludności, nastąpił bardzo gwałtowny jej spadek
B. Epidemia dżumy zwanej czarną śmiercią

ZADANIE 10.
a)
1. Krewo - unia w Krewie
2. Lublin - unia lubelska
b).
źródło 1 - XIV wiek (1385)
źródło 2 - XVI wiek (1569)
c)
To zależy jak podejdziemy do tego pytania. Polska odzyskała Pomorze Gdańskie po drugim pokoju toruńskim, a więc w 1466 roku. Więc teoretycznie, postulaty te nie zostały spełnione do połowy XV wieku, ale po.

ZADANIE 11
A. rzeźba barokowa
B. rzeźba gotycka
C. rzeźba renesansowa

ZADANIE 12.
a) Sułtanat Ikonium, Kalifat Fatymidów
b) Cesarstwo Bizantyńskie, Królestwo JerozolimskieZ

ZADANIE 13
Tekst mówi o śmierci hetmana
4. Stanisława Żółkiewskiego.

Tekst dotyczy bitwy pod
3. Cecorą.

ZADANIE 14.
A. magnaci, obce dwory
B. Staroście odpowiadał istniejący porządek polityczny, natomiast historyk z perspektywy czasu wie, że był on bardziej negatywny niż pozytywny dla Polski.
C. Poprzez Liberum Veto, szlachta mogła poprzez swoje decyzje stopniowo osłabiać Rzeczypospolitą, która coraz bardziej była podatna na obce wpływy.

ZADANIE 15
A. Jezuici i pijarzy
B. Nieporozumienia występowały na tle kłótni profesorów z obu szkół, a także na tle prestiżu - która szkoła lepsza

ZADANIE 16
A Kazimierz Florian Czartoryski, Michał Poniatowski
B. Nie, koronacja odbyła się w 1764 a matka króla zmarła w 1759
C. Książę Józef Poniatowski był dla Stanisława Augusta Poniatowskiego bratankiem.

ZADANIE 17.
A. Kongres wiedeński
B.
1 - Talleyrand - Francja,
2 - Metternich - Austria,
3 - Castlereagh - Wielka Brytania
C.
- restauracji
- równowagi sił

ZADANIE 18.
artykuły: 16 i 87

ZADANIE 19
powstanie listopadowe - 4
powstanie krakowskie - 2, 3
powstanie styczniowe - 1

ZADANIE 20
A. 1860 rok, decyzja: zniesienie granicy celnej między Królestwem a Rosją
B. 1890 rok
C. Tak, świadczy o gwałtownym rozwoju, bowiem w ciągu 60 lat wartość produkcji przemysłowej wzrosła około 70 razy

ZADANIE 21
kanalizacja, tramwaj konny

ZADANIE 22
Kobiety zaczęły pracować poza domem, wcześnie nie mogły pracować zawodowo i zarabiać pieniędzy. Zajmował się prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi.

ZADANIE 23
A - rewolucja lipcowa
B - powstanie Trójprzymierza

ZADANIE 24
A. Przełom XIX i XX wieku to okres rozwoju technicznego, który sprzyjał podejmowaniu studiów na kierunkach technicznych
B. wybuch I wojny światowej

ZADANIE 25.
Ilustracja przedstawia prezydenta Wilsona i Ignacego Paderewskiego. Przed prezydentem leży program pokojowy "14 punktów Wilsona". W jednym z nich (13 punkt) opowiadał się za stworzeniem niepodległego państwa polskiego. POd nimi jest mapa Polski.
Za Wilsonem i Paderewskim znajduje się statuetka przedstawiająca Tadeusza Kościuszkę i Kazimierza Pułaskiego - Polaków, bohaterów amerykańskiej wojny o niepodległość. Podobnie jak Paderewski. Ilustracja przedstawia USA jako państwo sprzyjające odrodzeniu się niepodległej Polski.

ZADANIE 26.
A. 1920 rok
B. podbój Polski, Białorusi, Litwy
"Na Wilno, Mińsk, Warszawę - marsz!); zaniesienie rewolucji bolszewickiej do Europy Zachodniej i dalej ("Poprzez trupa białej Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Na bagnetach zaniesiemy szczęście i pokój pracującej ludzkości! Na Zachód!"
C. zakończyła się rozbiciem wojsk bolszewickich w wyniku bitwy warszawskiej

ZADANIE 27.
A. Traktat z Locarno poprawiał międzynarodową pozycję Niemiec (gwarantował nienaruszalność granic Niemiec z Francją i Belgią) i otwierał im drogę do podboju Polski (nie gwarantował nienaruszalności wschodnich granic Niemiec, w tym z Polską)
B. Układ w Locarno został podpisany 1. w roku poprzedzającym przewrót majowy w Polsce.

ZADANIE 28.
A
a) Narwik - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich,
b) Monte Cassino - II Korpus Polski,
c) Falaise - 1 Dywizja Pancerna
B. II Korpus Polski

ZADANIE 29.
A. 2. Jałcie.
B. Józef Stalin
C. Polska oddała Kresy Wschodnie Związkowi Radzieckiemu

ZADANIE 30.
A. Referendum ludowe 1946 rok, (referendum 3 x tak)
B. 2. Polskiej Partii Robotniczej.
C. Polskie Stronnictwo Ludowe

ZADANIE 31.
A. 1976
B. Komitet Obrony Robotników

ZADANIE 32.
A - Powstanie państwa Izrael
B - Masakra studentów na placu Tiananmen

ZADANIE 33.
A - surrealizm
B - kubizm
C - secesja

HISTORIA - POZIOM ROZSZERZONY

ZADANIE 1.
1. Knossos - A
2. Mykeny - B
3. Troja - E

ZADANIE 2.
2. Państwo rzymskie nie miało żadnych kontaktów handlowych z Dalekim Wschodem. - FAŁSZ

ZADANIE 3.
1 - Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu
2 - podbój miast-państw Sumeru i Akadu przez Hammurabiego
3 - powstanie Ateńskiego Związku Morskiego
4 - Pokonanie Persów przez Aleksandra Wielkiego pod Gaugamelą
5 - podział cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią

ZADANIE 4.
A - gotyk (średniowiecze)
B - renesans

ZADANIE 5.
Arabowie

ZADANIE 6.
3. Rafał Jaworski podaje, że powiadamianie króla o dezerterach, którzy nie stawili się na pospolite ruszenie, nie przysparzało informatorom żadnych korzyści materialnych. - FAŁSZ

ZADANIE 6.
A - średniowiecze (pieta)

ZADANIE7.
Unia Lubelska 1569 rok

ZADANIE 8.
1. Trzech braci matki Stanisława Augusta Poniatowskiego miało prawo zasiadania w senacie. - PRAWDA
2. Matka Stanisława Augusta Poniatowskiego nie mogła być świadkiem koronacji syna. - PRAWDA
3. Stanisław August Poniatowski był spokrewniony po mieczu z komendantem Szkoły Rycerskiej. - FAŁSZ
4. Książę Józef Poniatowski był siostrzeńcem Stanisława Augusta Poniatowskiego. - FAŁSZ

ZADANIE 9.
Książę Klemens Metternich uważał, że inkorporacja Saksonii do Prus może podważać zasadę legitymizmu i równowagi si. Oznacza to, że wzmocnione będą Prusy, a z tronem pożegna się dynastia panująca w Saksonii.

ZADANIE 10.
1 - powstanie listopadowe (1830)
2 - powstanie krakowskie (1846)
3 - powstanie styczniowe (1863)

ZADANIE 11.
Poszerzanie granic Japonii w drugiej połowie XIX. i na początku XX. wieku

ZADANIE 12.
A) Polsce choć dostała mniejszą część Górnego Śląska, to i tak zyskała, bowiem na tym terenie było więcej zasobów gospodarczych.
B) Trzecie Powstanie Śląskie

ZADANIE 13.
A. Jałta, 1945 rok
B. 4. W Polsce zostaną przeprowadzone wolne, nieskrępowane, demokratyczne wybory.

ZADANIE 14.
A) Poemat ten podważał oficjalne tezy propagandowe
b) budowa Nowej Huty

ZADANIE 15.
Po tym jak wprowadzano wynagrodzenia dla sędziów, coraz więcej ludzi chciało na tym zarobić. A obywatelski obowiązek schodziłna drugi plan. Liczyło się tylko szybkie dorobienie kilku złotych.

ZADANIE 16
Głownie dlatego, że lud w tym czasie był potęgą Aten i z czasem mógł liczyć na zaszczytne urzędy. Odgrywał ważną rolę służąc na okrętach.

ZADANIE 17.
Ostracyzm( sąd skorupkowy) mógł powodować manipulacji, zwłaszcza, że wyrażano na nim głównie opinie, a te nie musiał być zgodne z prawdą. I choć miał chronić przed rządami tyrana, to był miejscem, w którym można było prowadzić walkę z rywalem, niszcząc go, niczego mu przy tym nie udowadniając.

ZADANIE 18.
Nazwa: Pryncypat
Wyjaśnienie: Mimo tego, że władza skupiona była w rękach cesarza, to wciąż działały instytucje republikańskie (pozorne funkcje, bardzie dekoracyjne)

ZADANIE 19
Nawiązuje do tradycji jeszcze z cesarstwa (imperium) rzymskiego, wówczas władcom nadawano tytuł Imperator Augustus

ZADANIE 20
Wzorce ze wschodu, między innymi przepych, nadmierne wywyższanie się władców, gloryfikacja władzy

ZADANIE 21
Napoleon III

ZADANIE 22
3. III Republiki Francuskiej.

ZADANIE 23
Pozytywne cechy: prezydent nie korzystał z uprawnień monarchy, ministrowie musieli mieć zaufanie parlamentu
Negatywne cechy: szybkie zmiany rządów, nepotyzm, korupcja

Zobacz arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi z 2010 roku:

Historia:
Poziom podstawowy - arkusz
Poziom podstawowy - klucz do odpowiedzi
Poziom rozszerzony - arkusz
Poziom rozszerzony - klucz do odpowiedzi

Chemia:
Poziom podstawowy - arkusz
Poziom podstawowy - klucz do odpowiedzi
Poziom rozszerzony - arkusz
Poziom rozszerzony - klucz do odpowiedzi

Czytaj także:

Próbne testy maturalne 2011 - odpowiedzi

Matura 2011 - Dokładny terminarz egzaminów

Matura 2011 - Egzaminy dodatkowe i poprawki


Wszystko o edukacji na www.natablicy.pl
Serwis specjalny Matura 2011

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie