Najwięcej ofert pracy dla pracowników fizycznych

Materiał informacyjny DOT PR
Udostępnij:
Pracownicy fizyczni królują w rankingach najbardziej poszukiwanych na rynku. Na OLX Praca liczba ofert notuje w tym roku rekordowe wzrosty dla sektorów: transport i spedycja, produkcja, sprzedaż i obsługa klienta, budowa i remonty. W branży TSL największe zapotrzebowanie na pracowników widoczne jest na Podkarpaciu, Podlasiu i w Wielkopolskie. W przypadku prac wykończeniowych w aż 14 województwach zauważalne są braki w dostępności pracowników, zapotrzebowanie na fachowców remontowo-budowlanych obejmuje natomiast 75 proc. regionów Polski.

Cztery pierwsze miejsca w rankingu najczęściej poszukiwanych zawodów w Polsce dotyczą pracy fizycznej. Są to: sprzedawcy, robotnicy budowlani, kierowcy ciężarówek i autobusów, robotnicy budowlani w wykończeniówce (źródło danych: GUS). Na liście zawodów deficytowych, 2 na 3 pozycje to praca fizyczna lub produkcyjna. Przykładowo, niedobór kierowców, pracowników magazynowych i budowlanych dotyczy od 75 do 100 proc. obszaru całego kraju (źródło: Barometr Zawodów).

– Wysokie zapotrzebowanie na pracowników fizycznych i produkcyjnych bezpośrednio wpłynęło na rekordowy przyrost ofert, jaki obserwujemy w tym roku w kluczowych dla rynku kategoriach – mówi Paweł Świderski, dyrektor kategorii Praca w OLX. – Wyróżniają się transport/spedycja, które obecnie generują o 25 proc. więcej ofert pracy niż w latach 2018-2020 oraz 33 proc. więcej porównując rok do roku. Drugie miejsce to produkcja ze wzrostem ofert o 21 proc. na przestrzeni kilku lat oraz 30 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, a dalej – niemal na równi – sprzedaż i obsługa klienta.

Rekordowa liczba ofert we wszystkich regionach

Choć zapotrzebowanie na pracowników fizycznych jest obecnie trendem ogólnopolskim, niektóre regiony wyróżniają się pod tym względem na tle pozostałych. W porównaniu do ubiegłego roku, w serwisie OLX Praca rekordowy wzrost ofert adresowanych do sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), zanotowano w województwach: podkarpackim (73,6 proc.), podlaskim (70 proc.) i wielkopolskim (69,6 proc.). Ofert kierowanych do pracowników produkcyjnych jest z kolei o 76 proc. więcej na Podkarpaciu, 70 proc. na Podlasiu i blisko 69 proc. w województwie świętokrzyskim. Nieco niższe, choć wciąż imponujące wyniki odnotowano też w kategoriach: prace magazynowe, budowa/remonty oraz handel.

W przypadku prac wykończeniowych aż 14 województw notuje braki w dostępności pracowników (tylko w Łódzkiem i na Podkarpaciu liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia). Natomiast zapotrzebowanie na pracowników budowlanych obejmuje 75 proc. regionów Polski (źródło: Barometr Zawodów).

– Trendem, który ma charakter globalny, jest rosnąca rola usług pośredniczących, zwłaszcza związanych z cyklem życia produktu, w coraz większej liczbie transakcji (B2B i B2C). Obserwujemy zmianę modelu zakupowego, w którym coraz więcej kupujemy, więc potrzeba nam analogicznie coraz więcej magazynierów, kurierów czy kasjerów – komentuje zmiany Kinga Makowska, współzałożycielka agencji HRrebels.

Czy jednak rekordowy popyt na pracowników fizycznych i produkcyjnych przekłada się na chęć podejmowania pracy?

Polacy dostrzegają ewolucję pracy fizycznej

OLX przeprowadził ogólnopolskie badanie, pytając osoby aktywne zawodowo o postrzeganie pracy fizycznej i świadomość zmian na rynku pracy. Polacy świetnie zdają sobie sprawę z wysokiego zapotrzebowania na pracowników fizycznych i produkcyjnych – jedynie co piąty badany tego nie dostrzega. Zdaniem Polaków, w szczególności pracownicy produkcyjni i remontowo-budowlani są teraz bardziej poszukiwani niż lekarze i pielęgniarki, specjaliści IT czy prawnicy.

Polacy mają również generalnie dobrą opinię na temat pracy fizycznej w badanych zawodach. W pytaniu o to, czy jest ona ważna, 90 proc. osób ocenia ją co najmniej na równi z pracą umysłową świadczoną w ramach tej samej firmy.

Badani w większości są również przekonani o tym, że praca fizyczna w kluczowych obecnie dla rynku zawodach przeszła ewolucję. Największe zmiany dotyczą, ich zdaniem, pracy w spedycji i logistyce – 92 proc. Polaków uważa, że 10 lat temu praca w tej w tym sektorze wyglądała zupełnie inaczej. Kolejne miejsca to: sprzedaż i obsługa klienta (85,6 proc.), transport/kurierzy (81,7 proc.), produkcja (81,2 proc.), obsługa magazynu (79 proc.). Proporcjonalnie najmniejsze zmiany w specyfice pracy, w opinii badanych, dotyczą pracy w sklepie (71,9 proc.) oraz na budowie i przy remontach (73,5 proc.).

Ale nie wiedzą, że praca fizyczna to także benefity

Wiedza o tym, kto jest obecnie „most wanted” na rynku pracy oraz generalnie dobra opinia Polaków o wadze i ewolucji pracy fizycznej w badanych zawodach nie idą w parze z przekonaniem o dobrym wynagrodzeniu i benefitach. Aż 42 proc. osób w ogóle nie kojarzy najbardziej poszukiwanych obecnie zawodów z jakimikolwiek świadczeniami pozapłacowymi. – Szkoda, gdyż oferty pracy w tych kategoriach wyglądają dziś zupełnie inaczej, a najwięksi pracodawcy kuszą kandydatów obowiązkową listą benefitów. Zdecydowanie dostrzegamy, że firmy są dziś gotowe na duże inwestycje, także wdrożeniowo-szkoleniowe, by przyciągnąć kandydatów. Gotowość do ich przeszkolenia na start widać szczególnie w produkcji, sprzedaży oraz transporcie. Dlatego to świetny czas na poszukiwanie dobrej pracy i przebieranie w ofertach, których zdecydowanie nie brakuje – komentuje wyniki badania Paweł Świderski, dyrektor kategorii Praca w OLX.

Benefity, które najczęściej pojawiają się w ofertach największych pracodawców na OLX w topowych kategoriach dla pracy fizycznej i produkcyjnej to kolejno: ubezpieczenie na zdrowie/życie, prywatna opieka medyczna, jasny system premiowy, szkolenia, karta Multisport, zniżki/karta na zakupy w sklepie lub sieciach partnerskich.

***************************************************************************
Źródła danych:
• badanie zrealizowane przez SW Research na zlecenie OLX Praca, N=1002, Polacy 18+ pracujący zawodowo, wywiady CAWI, w dniach 21-24.08.2021 r.;
• dane własne OLX Praca;
• GUS „Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów w 2021 r.”;
• Barometr Zawodów.

Materiał oryginalny: Najwięcej ofert pracy dla pracowników fizycznych - Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie