Pracownicze Plany Kapitałowe: zrezygnowałeś, wypłaciłeś pieniądze, dopiero zaczynasz pracę? Zawsze możesz przystąpić lub wrócić do PPK

Materiał informacyjny PFR PORTAL PPK
Udostępnij:
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobry sposób oszczędzania na okres po zakończeniu aktywności zawodowej, bo do gromadzonych przez nas środków dokłada się pracodawca i państwo. Każdy oszczędzający ma przy tym swobodę dysponowania swoimi oszczędnościami, także przed osiągnięciem 60. roku życia. Nawet jeśli wycofa pieniądze, może wrócić do oszczędzania w programie.

Wiele osób uprawnionych do oszczędzania w PPK zrezygnowało z tej możliwości, nie mając wiedzy o programie. Tymczasem, do pozostania w PPK zachęcają wyniki funduszy po pierwszym roku funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Do programu można przystąpić w każdej chwili. Oszczędzać w PPK mogą także osoby, które najpierw przystąpiły do PPK, a później dokonały zwrotu, czyli wycofania oszczędności.

PPK: oszczędzaj, to się opłaca

Fundamentalna zasada – oszczędności w PPK są prywatnymi środkami uczestnika – sprawia, że choć celem oszczędzania jest zgromadzenie środków na okres po zakończeniu aktywności zawodowej, możemy skorzystać z nich na każdym etapie naszego życia. W pewnych życiowych przypadkach, nawet przed 60. rokiem życia, wypłacimy pieniądze bez żadnych pomniejszeń.

ppk

Nie rezygnuj z oszczędzania w PPK

  • Na indywidualny rachunek uczestnika PPK trafia co miesiąc jego wpłata podstawowa, czyli co do zasady 2% wynagrodzenia oraz wpłata podstawowa od jego pracodawcy (1,5% wynagrodzenia).
  • Po trzech miesiącach oszczędzania, w ciągu 30 dni po zakończeniu kwartału, dodatkowo od Państwa, na rachunek uczestnika PPK wpływa jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł, a następnie - jeśli spełnione są warunki wskazane w ustawie - dopłaty roczne, każda w wysokości 240 zł.
  • Na prywatne oszczędności pracownika składa się również Pracodawca i Państwo - dzięki takiej konstrukcji finansowania, każdy uczestnik PPK ZAWSZE „zyskuje” .
  • Zakładając, że uczestnik PPK pozostał w programie i otrzymuje pensję wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (5411,45 zł brutto w 2020 r. wg GUS), to w ciągu pierwszego roku istnienia PPK „zarobił” na swoim rachunku PPK o ok. 1 453 zł więcej niż sam wpłacił ze swojej pensji.
  • Zgodnie z wyliczeniami analityków PFR, do tej pory uczestnicy programu wpłacili 3,159 mld zł. Dzięki inwestycjom w ramach PPK obecnie kwota ta wynosi 3,443 mld, co daje wzrost o ok. 9%

.

Pieniądze, które gromadzimy na rachunkach PPK, są naszą prywatną własnością, jak mieszkanie czy samochód. Możemy zatem nimi dysponować kiedy chcemy. To, co jest istotne w Pracowniczych Planach Kapitałowych, to fakt, że pieniądze możemy wypłacić w każdej chwili. To są nasze prywatne pieniądze i są dla nas dostępnezapewnia Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu PFR Portal PPK.

PPK: Zwrot środków

Ponieważ, poza finansowanymi przez nas wpłatami, do PPK wpływają wpłaty od naszego pracodawcy oraz bonusy od Państwa, to jeśli wypłacimy środki przed 60. rokiem życia, nie poniesiemy żadnej opłaty manipulacyjnej (takich nie ma w PPK), ale utracimy bonusy od Państwa, a 30 proc. środków z wpłat pracodawcy trafi do ZUS – informacja o tej kwocie zostanie zapisana na naszym koncie w ZUS jako składka emerytalna. W takim przypadku zapłacimy także podatek od zysków kapitałowych.

Bez utraty bonusów i konieczności zapłaty podatku możemy natomiast w każdej chwili, i to przed osiągnięciem 60. roku życia, wypłacić do 25 proc. środków zgromadzonych na rachunku PPK w razie poważnego zachorowania - naszego, małżonka lub dziecka.

Możemy też wypłacić nawet 100 proc. środków z rachunku PPK, jeśli przeznaczymy je na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym, np. na zakup mieszkania. Z tego rozwiązania można jednak skorzystać tylko przed osiągnięciem 45 lat. W takim przypadku będziemy musieli zwrócić wypłaconą kwotę na nasz rachunek PPK, nie później niż w ciągu 15. lat od wypłaty.

Rezygnacja z PPK, jakie masz opcje?

Główną zaletą oszczędzania w PPK jest to, że choć zasadniczym celem gromadzenia środków jest korzystanie z nich po zakończeniu aktywności zawodowej, to jednak można z nich skorzystać także wcześniej. Dzieje się tak dlatego, że PPK to nie program emerytalny, taki jak OFE, ale długoterminowy system oszczędzania, w ramach którego środki uczestnika stanowią jego prywatną własność.

  • Dokonanie zwrotu nie jest tym samym, co rezygnacja i nie powoduje, że uczestnik PPK przestaje oszczędzać w tym programie. Rachunek PPK nadal będą zasilać wpłaty finansowane przez pracownika i przez pracodawcę, a po spełnieniu określonych warunków – dopłaty roczne do państwa. Rezygnację z oszczędzania w PPK składa się w formie pisemnej pracodawcy. Powoduje ona zaprzestanie dokonywania wpłat finansowanych przez uczestnika PPK i przez pracodawcę. Nie oznacza natomiast zwrotu środków, które nadal będą pracowały na naszym rachunku PPK, dopóki nie złożymy odpowiedniej dyspozycji.
  • Zwrot następuje na wniosek uczestnika PPK i jest składany instytucji finansowej, która prowadzi jego rachunek PPK. Termin, w jakim instytucja finansowa przekaże środki z rachunku PPK na wskazane przez uczestnika konto, jest określony w umowie o prowadzenie PPK. Zwrot dotyczy wszystkich środków zgromadzonych na rachunku PPK (po pomniejszeniach, o których szerzej tutaj) - nie jest możliwe wycofanie tylko części środków. Dyspozycję zwrotu można złożyć w instytucji finansowej lub logując się na swój rachunek PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe: w każdej chwili możesz przystąpić do programu

Jak to zrobić? Jeśli masz mniej niż 55 lat i rozpoczynasz pracę, nie trzeba robić nic - pracodawca zapisze Cię do programu automatycznie. Jeśli ukończyłeś 55 lat, ale nie ukończyłeś 70 lat, pierwszy krok musisz wykonać sam. Zgłaszasz chęć przystąpienia do PPK pracodawcy i wypełniasz odpowiedni wniosek. I tyle. Wpłaty do PPK są odprowadzane przez pracodawcę, nie musisz się o to troszczyć. A stan rachunku możesz sprawdzić w każdej chwili na stronie internetowej instytucji finansowej, z którą masz podpisaną umowę o prowadzenie PPK. Informacje dotyczące logowania poda Ci ta instytucja.

Co ważne, wypłacając pieniądze z PPK przed 60. rokiem życia – niezależnie od powodu i związanych z tym konsekwencji – nie tracimy prawa do oszczędzania w PPK. O ile nie złożymy pracodawcy pisemnej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (zrezygnujemy z oszczędzania w programie), na nasz rachunek nadal będą dokonywane wpłaty.

Zrezygnowałeś z PPK? Możesz przystąpić do programu.

Osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK, mogą do programu przystąpić w każdej chwili. Wystarczy złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Taki wniosek - podobnie jak deklaracja o rezygnacji - obowiązuje od chwili złożenia. Po jego złożeniu, pracodawca zawrze dla Ciebie umowę o prowadzenie PPK i będzie naliczał wpłaty do PPK, począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego Ci po jej zawarciu. Następnie pracodawca będzie przekazywał te wpłaty do instytucji finansowej.

Warto też wiedzieć, że co cztery lata (w 2023 r., w 2027 r. itd.) pracodawca będzie zobowiązany do zapisania do PPK wszystkich osób, które wcześniej nie przystąpiły do programu, jeśli ponownie nie złożą deklaracji o rezygnacji. Nie warto jednak czekać tak długo, lepiej rozpocząć oszczędzanie już teraz.

ppk

Dodatkowe informacje na temat PPK można znaleźć na stronie MojePPK.pl. Poza działalnością edukacyjną dotyczącą PPK, spółka PFR Portal PPK realizuje także szereg aktywności związanych z Tarczą Finansową PFR 2.0 w ramach pomocy dla mikro, małych i średnich firm, które ucierpiały z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19, a także z rozliczaniem pomocy z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Wszystkich zainteresowanych działaniami spółki zapraszamy na stronę www.pfrportal.pl i www.mojeppk.pl

Wideo

Materiał oryginalny: Pracownicze Plany Kapitałowe: zrezygnowałeś, wypłaciłeś pieniądze, dopiero zaczynasz pracę? Zawsze możesz przystąpić lub wrócić do PPK - Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie