Wybierz region

Wybierz miasto

  Gwara poznańska: Dasz radę dokończyć te 13 słów?

  Twój wynik: 85%

  1. 1. Dobrze
   PYTANIE:

   Dziecko to gz..

   Odpowiedź:
   • gzUB
  2. 2. Źle
   PYTANIE:

   Piwnica to sk...

   Twoja odpowiedź:
   • skŁAD
   Prawidłowa odpowiedź:
   • skLEP
  3. 3. Dobrze
   PYTANIE:

   Rupiecie to mate...

   Odpowiedź:
   • mateKLOSY
  4. 4. Dobrze
   PYTANIE:

   Przedpokój to antr...

   Odpowiedź:
   • antrEJKA
  5. 5. Dobrze
   PYTANIE:

   Policjant to szk...

   Odpowiedź:
   • szkIEŁ
  6. 6. Dobrze
   PYTANIE:

   Krawat to bin...

   Odpowiedź:
   • binDKA
  7. 7. Dobrze
   PYTANIE:

   Kąpielówki to bad...

   Odpowiedź:
   • badEJKI
  8. 8. Dobrze
   PYTANIE:

   Najbliższa okolica to fyr...

   Odpowiedź:
   • fyrTEL
  9. 9. Dobrze
   PYTANIE:

   Mańkut to szm...

   Odpowiedź:
   • szmAJA
  10. 10. Dobrze
   PYTANIE:

   Głodomór to mort...

   Odpowiedź:
   • mortUŚNIK
  11. 11. Źle
   PYTANIE:

   Dynia to kor...

   Twoja odpowiedź:
   • korPUĆ
   Prawidłowa odpowiedź:
   • korBOL
  12. 12. Dobrze
   PYTANIE:

   Ślizgawka to lig...

   Odpowiedź:
   • ligAWA
  13. 13. Dobrze
   PYTANIE:

   Nos to kl...

   Odpowiedź:
   • klUKA