Studia podyplomowe na uczelniach wyższych w Poznaniu. Czym kierować się przy ich wyborze? Jakie są kierunki przyszłości?

Sylwia Rycharska
Sylwia Rycharska
Wybierając studia podyplomowe, nie należałoby się kierować myśleniem, jakich specjalistów obecnie poszukuje się na rynku pracy. Zaczynając od poszukiwań najbardziej popularnych kierunków, czasami można niewłaściwie zainwestować pieniądze. Dorota Pisula, doradca zawodowy i jednocześnie kierownik Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sugeruje, aby poszukiwania właściwego kierunku zacząć z innej strony. Od jakiej, dowiesz się w tekście.
Wybierając studia podyplomowe, nie należałoby się kierować myśleniem, jakich specjalistów obecnie poszukuje się na rynku pracy. Zaczynając od poszukiwań najbardziej popularnych kierunków, czasami można niewłaściwie zainwestować pieniądze. Dorota Pisula, doradca zawodowy i jednocześnie kierownik Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sugeruje, aby poszukiwania właściwego kierunku zacząć z innej strony. Od jakiej, dowiesz się w tekście. Robert Woźniak
Udostępnij:
Wraz z szybko rozwijającym się społeczeństwem i zachodzącymi zmianami na rynku pracy, poznańskie uczelnie niezależnie czy publiczne, czy prywatne, dostosowują do nowych warunków i tak już rozbudowane oferty studiów podyplomowych. Obecnie można znaleźć szereg tzw. kierunków przyszłości w każdej z nich. Zanim jednak wybierze się konkretny, warto się zastanowić nad powodem decyzji.

Studia podyplomowe w Poznaniu: jak je wybrać? Po pierwsze motywacja

Wybierając studia podyplomowe, nie należałoby się kierować myśleniem, jakich specjalistów obecnie poszukuje się na rynku pracy. Zaczynając od poszukiwań najbardziej popularnych kierunków, czasami można niewłaściwie zainwestować pieniądze. Dorota Pisula, doradca zawodowy i jednocześnie kierownik Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sugeruje, aby poszukiwania właściwego kierunku zacząć z innej strony.

- Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: „Dlaczego wybieram studia podyplomowe?”. Odpowiedzią może być jedna z kilku motywacji

- zaznacza Pisula.

Zobacz też: Jaka dieta na jesień i zimę?

Pierwszą motywację stanowi konieczność uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej i często potrzebnych do awansu czy zmiany stanowiska. Drugiej motywacji należałoby szukać w potrzebie albo chęci przebranżowienia. Wybór studiów podyplomowych byłby podyktowany potrzebą uzyskania dodatkowej wiedzy w sektorze, w którym nie ma się doświadczenia.

Wzrost liczby zakażeń koronawirusem w wielu szkołach, chociażby częściowo, doprowadził do wprowadzenia nauki zdalnej. Z tego powodu obawy nadal nie minęły i wciąż wiele osób zastanawia się co dalej z nauką zdalną. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapewnia, że chce utrzymać naukę stacjonarną jak najdłużej, jednak wciąż podkreśla, że ministerstwo jest przygotowane na wszystkie scenariusze. A jak nauczanie zdalne postrzegają sami dyrektorzy szkół? Czy nauka zdalna powinna wrócić w grudniu 2021?

Przejdź dalej -->

Powrót nauki zdalnej w grudniu 2021? Oto scenariusze: szkoły...

Ważne jest natomiast, aby najpierw określić branżę, w której chciałoby się pracować i dopiero dostosować odpowiednią ofertę studiów. Kolejna motywacja związana jest z chęcią samorozwoju, z pasją i zainteresowaniami. W tym przypadku kierunkowskazem jest to, czym interesuje się dana osoba i z jakiego obszaru chciałaby uzupełnić wiedzę.

Studia podyplomowe w Poznaniu: jak je wybrać? Formuła studiowania

W procesie wyboru studiów podyplomowych Dorota Pisula wskazuje na istotny element, jakim jest formuła studiowania. W dobie koronawirusa zmieniła się ona znacznie w niektórych placówkach.

- Jeszcze przed pandemią mieliśmy połączenie na przykład studiów magisterskich z podyplomowymi. W tej chwili pojawiły się nawet takie opcje, jak łączenie podyplomówek z doktoratem albo równoległych dwóch studiów podyplomowych

- wyjaśnia Dorota Pisula.

W ofertach niektórych uczelni pokazały się zmienne sposoby studiowania. Można podjąć podyplomowe studia niestacjonarne w salach wykładowych, uczyć się hybrydowo (częściowo w salach zajęciowych, częściowo zdalnie) czy podjąć studia on-line synchroniczne i asynchroniczne.

W tym ostatnim typie studiowania występuje możliwość odsłuchania materiałów w formie webcastów i podcastów, czyli prowadzący umieszczają materiały dydaktyczne na platformach nauczania, aby studenci mogli zapoznać się z nimi w dogodnym momencie. Studia synchroniczne, polegają na tym, że wykładowca prowadzi zajęcia z sali, a uczestnicy łączą się z nim zdalnie z sal wykładowych w różnych miastach lub ze swojego domu. Tylko część zjazdów odbywa się wówczas w formie kontaktowej. Takie sposoby studiowania wpisują się w inną organizację czasu i dają możliwość łatwiejszego kształcenia się choćby rodzicom posiadającym dzieci. Przy wyborze studiów podyplomowych, jak doradza Dorota Pisula, warto również wziąć pod uwagę kwoty i możliwość dojazdu.

Studia podyplomowe w Poznaniu: jak je wybrać? Popularne kierunki

Natomiast sugerując się popularnymi kierunkami, należałoby w pierwszej kolejności spojrzeć na dziedzinę, która w danym momencie rozwija się najbardziej i dopiero wówczas sprawdzić, które studia dadzą najbardziej aktualną wiedzę w danym obszarze. Można to zrobić poprzez analizę programu czy rekomendacje absolwentów. W przypadku branżowego doszkolenia się zakres kierunków będzie niezależny od obecnych trendów.

Zestawienie kierunków studiów, po których można liczyć na najwyższe pensje, powstało w oparciu o dane z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

Zobacz szczegóły rankingu na kolejnych slajdach naszej galerii!

Taki jest ranking najbardziej opłacalnych kierunków studiów....

Na rynku pojawiają się też nowości, na których w znacznym stopniu odcisnęła swe piętno pandemia. Są one związane z wirtualizacją usług: e-marketing, e-learning, e-biznes. Poza tym, jak dodaje Dorota Pisula, rozszerza się rynek pracy, więc także kierunki związane z językami obcymi będą aktualne.

W Poznaniu uczelnie państwowe i prywatne oferują bogatą ofertę studiów podyplomowych. Aby nie zgubić się w niej, warto na początku określić motywację, dlaczego wybieram ten typ studiów.

- Dodatkowo zadałabym sobie pytanie, czy na pewno studia podyplomowe są nam w danym przypadku niezbędne. Czy dawka wiedzy, której potrzebujemy, jest węższa i możemy ją uzyskać w inny sposób? Choćby za pomocą kursów bezpośrednich bądź online albo szkoleń czy instruktaży w formie tutorialu

- tłumaczy Pisula.

Studia podyplomowe w Poznaniu: Collegium Humanum

Jedną z placówek prywatnych, które proponują rozbudowaną ofertę studiów podyplomowych, jest Collegium Humanum Filia w Poznaniu. Rekrutacja na nie trwa cały czas. Wizytówką oferty podyplomowej uczelni są kierunki: Executive Master of Business Administration (MBA) i Doctor of Business Administration (DBA) kształcące przyszłych liderów.

- Studia MBA stanowią przepustkę do sukcesu zawodowego

- mówi rektor Collegium Humanum, prof. dr hab. inż. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c.

Od początku uczelnia przyjęła strategię, że kierunek MBA ma być dostępny dla wszystkich – również pod względem finansowym. Duże uczelnie państwowe oferują studia MBA na poziomie od 30 tys. zł. Cena Collegium Humanuma wynosi ok. 10 tys. zł. Taka różnica wynika m.in. z kwoty dofinansowania, jakie może otrzymać każdy uczestnik studiów MBA z różnych programów m.in. PARP, BUR. Poza tym każdy, kto chciałby rozpocząć studia, może otrzymać pożyczkę z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości ok. 10 tys. zł, która może zostać w znacznej części umorzona.

- W Collegium Humanum postawiliśmy na dostępność finansową studiów MBA, dla tych którzy chcą podnosić swoje kompetencje i się rozwijać

- zaznacza rektor.

Co do zasady 70 proc. osób chce studiować MBA o profilu ogólnym. Natomiast wielu studentów MBA w trakcie studiów, jak wyjaśnia prof. Czarnecki, wybiera dodatkowe moduły kształcenia, które dostarczają im szczegółowej wiedzy z zakresu ich obecnej lub przyszłej branży zawodowej, np. HR, farmacja, sektor ochrony zdrowia, bezpieczeństwo czy prawo lub finanse.

- Z moich obserwacji wynika, że studia MBA m.in. ze względu na zajęcia prowadzone przez wykładowców praktyków oraz położony w trakcie edukacji duży nacisk na zajęcia z coachingu, marketingu, psychologii zarządzania oraz zarządzania projektowego przyczyniają się u studenta do poszerzania jego horyzontów myślowych oraz odnajdywania w sobie cech przywódcy zorientowanego na sukces

- mówi prof. Czarnecki.

- Dzięki studiom MBA ich uczestnicy dostrzegają w sobie możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w swojej pracy oraz potrafią odważnie i racjonalnie podejmować decyzje - dodaje.

W gronie znanych absolwentów kierunków MBA Collegium Humanum znajduje się np. Otylia Jędrzejczak, prezeska Polskiego Związku Pływackiego oraz Anna Janiczek, prezeska PZU Zdrowie oraz wiele innych osób pełniących funkcje zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym.

Rektor Czarnecki podkreśla, że MBA stanowi przyszłościowy kierunek ze względu na jego ważność z punktu widzenia całego państwa. Studia te nadają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa i zarządzania mieniem państwowym.

- Poza nadawaniem uprawnień ustawowych studia podyplomowe MBA o ogólnym, klasycznym profilu kształcenia wyposażają studentów w odpowiednie kompetencje menedżerskie, tym samym zwiększając kwalifikacje kadr, które często wcześniej nie mają właściwego przygotowania z zakresu zarządzania oraz przywództwa

- zaznacza prof. Czarnecki.

Podobnie sytuacja wygląda z MBA - zarządzanie w ochronie zdrowia, który nadaje uprawnienia do zarządzania placówkami medycznymi. Realizowane są one pod patronatem merytorycznym Naczelnej Izby Aptekarskiej z siedzibą w Warszawie. - Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem przepisów, które m.in. będą wymagać od osób pełniących funkcje kierownicze w tym dyrektorów podmiotów leczniczych min. ukończenia menedżerskich studiów MBA w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia – wyjaśnia rektor.

Rynek zdrowotny jest aktualnie bardzo rozwijającą się branżą, dlatego warto wyróżnić w ofercie Collegium Humanum studia MBA – badania kliniczne. Co istotne, uczelnia w tej chwili jest jedyną w Polsce, która pozwala na uzyskanie tego wykształcenia.

Co więcej, jako jedyna krajowa uczelnia otworzyła autorskie studia skierowane dla branży farmaceutycznej – MBA – Pharmaceutical Management. Nad kierunkiem patronat objęła Naczelna Izba Aptekarska. Absolwenci tego kierunku będą znać strategie oraz regulacje powiązane z najważniejszymi obszarami tej gałęzi rynku. Poza tym zdobędą wiedzę związaną z zarządzaniem ryzykiem, relacjami pomiędzy poszczególnymi interesariuszami oraz wymogami prawnymi i jakościowymi wpływającymi na realizację celów biznesowych.

Kolejnym atrakcyjnym obszarem studiów MBA są nowe media w biznesie kształtujące umiejętności przywódcze i menedżerskie. Jak podkreślają władze uczelni, te prestiżowe i elitarne studia uznawane są za unikatowy na skalę Europy program inspirowany trendem art - business - science. Ciekawym kierunkiem jest też MBA - Dyrektor HR dla osób, które chcą zdobyć umiejętności przywódcze i psychologiczne w zarządzaniu zespołami.

Na uwagę zasługują także studia związane z narodową strategią wodoru - (MBA) - zarządzanie technologiami wodorowymi. Collegium Humanum również uruchomiło je jako pierwsze w Polsce.

- Trafiliśmy z tym kierunkiem studiów MBA w samą dziesiątkę, wpisując się w realizację Polskiej Strategii Wodorowej. Już pojawiają się samochody z napędem wodorowym, który wydaje się jednym z najbardziej bezpiecznych rozwiązań, a w tym wszyscy dostrzegają przyszłość

- wyjaśnia rektor Czarnecki.

Poza MBA, Collegium Humanum proponuje także szereg tradycyjnych studiów podyplomowych, a wśród nich cieszące się zainteresowaniem studia psychologiczne, takie jak psychodietetyka, psychoonkologia, psychologia kliniczna oraz psychotraumatologia (MSc.). Te ostatnie umożliwiają nabycie ustawowych uprawnień do wykonywania zawodu psychotraumatologa oraz uzyskanie praktycznych umiejętności do pracy z osobami, które doświadczyły traumy psychologicznej i przeżywają stres traumatyczny powstały na skutek różnych zdarzeń losowych.

W związku ze współczesnymi coraz bardziej powszechnymi zagrożeniami w przestrzeni wirtualnej dość interesującą podyplomówką wydaje się być cyberbezpieczeństwo. Daje ono wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do podjęcia pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz świadczeniem usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Collegium Humanum zaproponowało także studia podyplomowe IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w związku z tym, że Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) wprowadziło funkcję takiego inspektora. Sam zawód stał się atrakcyjny i bardzo dobrze płatny. Uczelnia w opisie kierunku przytacza badania firmy Hays Poland z 2019 r., według których zarobki IOD wahają się od 10 tys. zł do 25 tys. zł brutto miesięcznie.

Studia podyplomowe w Poznaniu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Na piętnastu wydziałach UAM w Poznaniu znajdziemy piętnaście różnych, mniej lub bardziej rozbudowanych ofert studiów podyplomowych. Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM podkreśla, że studia podyplomowe są wybierane najczęściej przez ludzi, posiadających wykształcenie magisterskie lub licencjackie, którzy oczekują konkretnej wiedzy i umiejętności.

- Na studia podyplomowe idą najczęściej osoby pracujące już w zawodzie i potrzebujące dodatkowej, wąsko specjalistycznej wiedzy, dlatego nasz wydział oferuje przede wszystkim kierunki prowadzone przez praktyków

- wyjaśnia prof. Ossowski.

Kontakt ze specjalistami z danej dziedziny reprezentujących różne firmy i instytucje umożliwia także wymianę doświadczeń, jak podkreśla prof. Ossowski, który jest jednocześnie kierownikiem studium public relations.

- Na ten kierunek przyjeżdżali do nas ludzie pracujący w różnych działach komunikacji i dyskutowali o różnych problemach, które na co dzień dotykają ich firm

- opowiada prof. Ossowski.

W ofercie wydziałowej dużym zainteresowaniem cieszą się zamówienia publiczne ze względu na relatywnie częste zmiany prawa w tym obszarze. Wybierane jest również zarządzanie zasobami ludzkimi przez osoby, które chcą wzmocnić efektywność osobistą i rozwijać kompetencje w obszarze nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Nowością na wydziale jest studium praktycznych umiejętności menedżerskich organizowane przede wszystkim pod kątem aktualnych potrzeb rynku pracy. Ze względu na specyfikę wydziału przodującym kierunkiem stał się otworzony rok temu digital marketing. Cieszy się on sporym zainteresowaniem poprzez obecny rozwój treści marketingowych w sieci.

- Wszelkie specjalności związane z przestrzenią internetową są jednymi z najbardziej pożądanych od dość długiego czasu. Obserwujemy to również na studiach licencjackich czy magisterskich

- dodaje prof. Ossowski.

Co roku wydział odświeża ofertę podyplomówek, wprowadzając zmiany w programie, a rzadziej tworząc nowości.

Wiele osób decyduje się na adopcję lub kupno psa, ale niekiedy stanowią one problem, gdy opiekun musi wyjechać gdzieś, gdzie nie można zabrać ze sobą ukochanego czworonoga. Na szczęście na rynku pojawiają się kolejne oferty hoteli dla psów właśnie. To tam można zostawić swojego psa i wyjechać ze świadomością, że zwierzak jest bezpieczny i szczęśliwy. W galerii przedstawiamy zestawienie hoteli polecanych przez internautów według wyszukiwarki Google. Opinie zbierane były 12 listopada 2021 roku.

Sprawdź, gdzie możesz zostawić swojego pupila w czasie wyjazdu --->

Oto najlepsze hotele dla psów w Poznaniu. Gdzie poznaniacy z...

Studia podyplomowe w Poznaniu: Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu proponuje 26 kierunków studiów podyplomowych, z czego w bieżącym roku akademickim 2021/2022 uruchomiło 15 z nich.

- W ofercie są zarówno studia o dwudziesto-, trzydziestoletniej tradycji niezmiennie cieszące się dużym zainteresowaniem, jak i na bieżąco tworzone są nowe atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych

- mówi Joanna Matuszak, kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego UPP.

Dodaje też, że oferowane przez nich studia kładą nacisk na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, jak też są gwarantem sukcesu dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze naukowej oraz doświadczeniu zawodowemu wykładowców i praktyków.
W świetle zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zapotrzebowania rynku pracy na szczególną uwagę zasługują nowe studia spośród wszystkich oferowanych przez uczelnię.

- Ochrona przyrody i zarządzanie środowiskiem to ważny „kierunek przyszłości”, który wymaga gruntownej wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w ekosystemach, jak też zagrożeń środowiskowych wynikających z emisji zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego, rolniczego i przemysłowego

- tłumaczy Matuszak.

Dlatego UPP proponuje ochronę różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem. Podjęcie tych studiów wspiera rozwój specjalistycznych kompetencji osób związanych zawodowo z tą problematyką.

Poszukiwanymi pracownikami w sektorze leśnym są specjaliści zajmujący się diagnostyką drzew i oceną ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń z ich udziałem. Przygotowanie do tej pracy zapewniają im studia - zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - monitoring, diagnostyka, pielęgnacja.

Najnowszą oferowaną podyplomówką są obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi - zwierzęta, rośliny, produkty. Uczelnia wprowadziła je ze względu, że rosnąca skala globalizacji i zwiększający się międzynarodowy przepływ towarów dotyczy też zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin oraz produktów z nich wytworzonych.

- Obecnie obrót żywymi okazami oraz elementami zwierząt i roślin na różnych poziomach przetworzenia uważa się za jedno z największych zagrożeń dla dzikiej przyrody i sferę największych nadużyć

- wyjaśnia Joanna Matuszak.

Wskazuje również, że dynamiczny rozwój rynku zoologicznego prowadzi do narastania skali problemów związanych z utrzymywaniem gatunków obcych i inwazyjnych uwalnianych do środowiska naturalnego. Utworzenie tych studiów, jak mówi Matuszak, stanowiło bezpośrednią odpowiedź na potrzebę edukacji i formowania wyspecjalizowanych kadr w instytucjach zajmujących się zarządzaniem populacjami gatunków nieudomowionych oraz kontrolą obrotu produktami wytworzonymi ze zwierząt i roślin. Co warto zaznaczyć, w Polsce nie prowadzi się studiów podyplomowych i kursów zawodowych w podobnym do planowanego zakresie merytorycznym.

Tematami niezmiennie aktualnymi na rynku pracy są ubezpieczenia, instytucje i produkty ubezpieczeniowe. Podczas studiów ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie, proponowanych przez przyrodniczą uczelnię, uczestnicy zdobywają wiedzę o ubezpieczeniach i likwidacji szkód jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych, w szczególności funkcjonujących w sektorze rolnym.

Studia podyplomowe w Poznaniu: Uniwersytet Ekonomiczny

Również poznański Uniwersytet Ekonomiczny reaguje na zmieniającą się rzeczywistość, w tym gospodarczą, dostosowując odpowiednio ofertę studiów podyplomowych do świata biznesu. Jak podkreślają władze uczelni, pojawiające się nowe zjawiska gospodarcze i trendy, nieznane do tej pory metody i narzędzia powodują, że sprawne poruszanie się w poszczególnych obszarach funkcjonowania firm i instytucji wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy. Obecnie na UEP prowadzony jest nabór na ponad dwadzieścia pierwszych edycji studiów podyplomowych.

- Zróżnicowane czynniki przesądzają o tym, że zdobywanie wiedzy i umiejętności z danego obszaru jest dziś szczególnie ważne

- czytamy w ofercie podyplomówek UEP.

Studia zarządzanie ciągłością działania odpowiadają na potrzebę dostosowania systemów zarządzania do możliwości pojawienia się sytuacji kryzysowych np. epidemii COVID-19. Zmiany występujące w otoczeniu technologicznym zadecydowały o potrzebie utworzenia takich studiów podyplomowych jak technologie finansowe (FinTech) czy też technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej.

Natomiast przez zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym firm i instytucji powstał kierunek zarządzenie dostępnością cyfrową, czy też powołane w poprzednim roku: koordynator dostępności oraz menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing). Poza tym uczelnia wskazuje na rosnące znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu, więc proponuje kierunek menedżer CSR.

Interesującym przypadkiem stanowi wspomniane powyżej studium – menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing), organizowany we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW). Konieczność kształcenia takich specjalistów wynikła z przepisu unijnego.

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie UE, w tym Polska zostały zobowiązane do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów).

Co z tego wynika? Wszystkie podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników są zobowiązane do wdrożenia odpowiednich mechanizmów raportowania nieprawidłowości. Natomiast dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników okres ten został wydłużony do 17 grudnia 2023 r. Jak podkreślają władze uczelni, ta dyrektywa UE może przynieść znacznie dalej idące skutki prawne i społeczne niż RODO, a czasu na efektywne wdrożenie jej wymogów jest coraz mniej.

Sprawdź też:

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie