Dla mieszkańców DPS-ów COVID 19 jest bardzo groźny Dla mieszkańców DPS-ów COVID 19 jest bardzo groźny

Dla mieszkańców DPS-ów COVID 19 jest bardzo groźny (© 123 rf)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

29 milionów złotych pozwoli poprawić bezpieczeństwo pracowników służb społecznych. Tym samym bezpieczni będą także ich podopieczni.

  •  

    Skomentuj

Działania, których zadaniem jest ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa zarówno wśród osób pracujących w szeroko rozumianych służbach społecznych, jak i ich podopiecznych weszły w zakres projektu „Stop COVID 19 - bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce”, finansowanego ze środków WRPO 2014+.

Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by rozwiązywać konkretne problemy, z którymi w czasie pandemii muszą mierzyć się te służby.

Trzonem projektu będą granty, których rozdzielaniem zajmie się Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Za jego pośrednictwem pieniądze trafią między innymi do ośrodków pomocy społecznej, DPS-ów, ośrodków interwencji kryzysowej, domów dla matek z dziećmi, schronisk i noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, domów dziecka, placówek wychowawczych i innych, a także podmiotów ekonomii społecznej. Instytucje te będą mogły przeznaczyć wsparcie między innymi na zakup potrzebnego do ochrony przed zakażeniem COVID sprzętu, takiego jak gogle, maseczki, kombinezony czy rękawiczki.

Inne możliwe do dofinansowania działania to zatrudnienie dodatkowych osób do pracy w instytucjach o charakterze zamkniętym, jak DPS-y, ośrodki interwencji kryzysowej, domy dziecka czy w środowisku podopiecznego. W razie potrzeby pieniądze z grantu można przeznaczyć też na pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla klientów i pracowników systemu pomocy społecznej. Nabór odbędzie się jeszcze tego lata.

Domy pomocy społecznej mogą także skorzystać z pomocy unijnej w ramach adresowanego tylko do nich projektu grantowego „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Nabór wniosków o granty także prowadzi ROPS. Z dotacji będzie można sfinansować dodatkowe wypłaty dla pracowników, a także tymczasowe miejsce pobytu dla nich. Projekt jest finansowany ze środków krajowego programu POWER.


obrazek
 
www.wrpo.wielkopolskie.pl                 
  •  Komentarze

Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Wydarzenia dnia

Lokalne oferty

reklama

Więcej na temat

Polecamy

Podobne materiały

Hallo

Chcesz zarabiać 30 tys. zł miesięcznie? W tych zawodach to możliwe! Oto najbardziej poszukiwani pracownicy Chcesz zarabiać 30 tys. zł miesięcznie? W tych zawodach to możliwe! Oto najbardziej poszukiwani pracownicy

Chcesz zarabiać 30 tys. zł miesięcznie? Oto najbardziej poszukiwani pracownicy

Dodaj Firmę

Katalog firm