Spotkanie Fundacji, poświęcone edukacji w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych Spotkanie Fundacji, poświęcone edukacji w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych

Spotkanie Fundacji, poświęcone edukacji w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych (© FPDZCN)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

W twardej i bezwzględnej walce o życie, toczonej z nowotworami, liczy się każda najmniejsza nawet szansa i każda informacja o sprawdzonych strategiach. Wymierne wsparcie w postaci szkoleń dla osób chorych, ale także dla ich najbliższego otoczenia, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli przy-nosi więc skuteczniejszą terapię i radość pacjentów.

  •  

    Skomentuj

Jednym z bardzo ważnych projektów, w których wsparcie zaangażowane są fundusze europejskie, jest „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”. Prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+, w wysokości ponad 6,5 mln zł. To fundacja założona przez rodziców dzieci walczących z chorobą nowotworową, niosąca pomoc już od 28 lat.

Edukacja i profilaktyka- Program ma za zadanie ograniczać zdrowotne i społeczne skutki późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego – mówi Maria Witak, prezes Fundacji. – W tym celu skupia się on na edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki oraz wiedzy na temat wczesnych objawów chorób nowotworowych u dzieci, a także na działaniach wspierających leczenie onkologiczne.

– Co ważne, specjalistyczna edukacja zdrowotna adresowana jest do osób już doświadczonych, takich jak lekarze, pielęgniarki, pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej, nauczyciele, dyrektorzy szkół i pracownicy instytucji pomocy społecznej, którym daje bardzo ważne dla ich pracy informacje – informuje Natalia Osiecka z Fundacji. – Porusza zagadnienia diagnostyki nowotworowej, odpowiedniej komunikacji z osobą chorą i z jej rodziną, profilaktyki i konkretnych zasad niesienia pomocy. Prowadzimy w jej ramach spotkania i kursy, teraz oczywiście w bezpiecznej dla uczestników formie on-line, przygotowujemy szczegółowe materiały informacyjne tak, by służyły w walce z chorobą najskuteczniejszymi znanymi rozwiązaniami. Ponadto organizujemy wsparcie dzieci chorych onko­logicznie i ich rodzin, oferując pomoc neurologopedów, rehabilitantów, dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów sensorycznych doradców zawodowych.

– W czasie spotkań w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej” podejmowane są tematy związane z profilaktyką chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży oraz zagadnienia z zakresu psycho­onkologii i metodyki pracy z rodziną dotkniętą chorobą onkologiczną – precyzuje Magdalena Borowczyk z Fundacji. - Tego typu pracą szkoleniową obejmujemy około 1050 osób z terenu województwa. Innym ważnym aspektem projektu jest jeszcze inna możliwość wspierania rodzin dzieci chorych onkologicznie, w postaci np. finansowania kosztów dojazdu na badania, noclegów, badań genetycznych i szczepień nierefundowanych z NFZ.

Choć projekt prowadzony jeszcze będzie do 31 maja 2021 roku i jeszcze sporo zostało w nim do zrobienia, to już Fundacja może pochwalić się wymiernymi efektami. Do tej pory bowiem psycholodzy udzielili ponad 4100 porad, rehabilitanci wykonali ponad 3700 godzin konsultacji i ćwiczeń, a fizjoterapeuci integracji sensorycznej przeprowadzili ponad 1300 godzin zajęć terapeutycznych. Ponadto trzeba dodać blisko 650 godzin konsultacji dietetycznych i ponad 250 spotkań z neurologopedą.

Partnerem Fundacji w projekcie jest szpital Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera w Poznaniu, a patronem merytorycznym – prof. Jacek Wachowiak.

Są i inne konkursy


– Warto dodać, że to nie jedyny projekt wspierany przez WRPO 2014+: możemy się pochwalić także innym przedsięwzięciem z zakresu programu zdrowotnego dla dzieci, realizowanym w ramach Poddziałania 7.2.2.

– Usługi społeczne i zdrowotne, a adresowanym do dzieci i młodych dorosłych, chorych na dziecięce porażenie mózgowe - mówi Alicja Konatowska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. – To projekt „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD w województwie wielkopolskim”. Realizuje go Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu.

Ten program wpływający na poprawę motoryki chodu, wykorzystuje nowatorskie techniki wsparcia w postaci zrobotyzowanych systemów bazujących na wirtualnej rzeczywistości. Również i on zapewnia wsparcie dla rodziców i opiekunów, daje wiedzę i pokazuje jak rehabilitować chore dzieci w warunkach domowych. Projekt wart jest ponad 20,2 mln zł, obejmując wsparciem 888 pacjentów.

Zgłoś wniosek konkursowy
Zarząd województwa wielkopolskiego prowadzi konkurs z Poddziałania 6.6.1 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – Rehabilitacja onkologiczna”, gdzie wnioski o dofinansowanie projektów można składać w formie elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny do obsługi WRPO, na stronie lsi.wielkopolskie.pl do 31.10.2020 r., do godziny 15.30. Wersję papierową, wraz z dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszał­kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Sekre­tariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Poznaniu, lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Dofinansowanie można tu uzyskać na program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy dorosłych pacjentów onkologicznych w wieku do 64 lat z terenu naszego województwa. Można uzyskać nawet 95% kosztów kwalifikowanych, przy czym minimalna wartość projektu musi wynosić 50 tys. zł.

Kontakt przez telefon lub mailowo
Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na pytania związane z opisanymi rodzajami wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie pod numerami 61 671 72 13, 61 671 72 16, 61 626 71 50
lub mailowo: [email protected]

obrazek
 
www.wrpo.wielkopolskie.pl
                 

  •  Komentarze

Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Wydarzenia dnia

Lokalne oferty

reklama

Polecamy

Podobne materiały

Hallo

Czy to koniec pracy na czarno? W styczniu wchodzą nowe przepisy. Nieuczciwi pracodawcy mogą mieć duże problemy Czy to koniec pracy na czarno? W styczniu wchodzą nowe przepisy. Nieuczciwi pracodawcy mogą mieć duże problemy

Czy to koniec pracy na czarno? W styczniu wchodzą nowe przepisy

Dodaj Firmę

Katalog firm