W pierwszych tygodniach po wybuchu pandemii najpilniejszą potrzebą były środki ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek, a także pracowników systemu usług społecznych oraz środki dezynfekcyjne W pierwszych tygodniach po wybuchu pandemii najpilniejszą potrzebą były środki ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek, a także pracowników systemu usług społecznych oraz środki dezynfekcyjne

W pierwszych tygodniach po wybuchu pandemii najpilniejszą potrzebą były środki ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek, a także pracowników systemu usług społecznych oraz środki dezynfekcyjne (© AIP)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Od 20 marca znów czekają nas większe obostrzenia epidemiczne. Trzecia fala nadchodzi. Od początku pandemii różne formy wsparcia z funduszy europejskich pomagają nam walczyć z koronawirusem.

  •  

    Skomentuj

Rok po wykryciu w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nikt nie ma już wątpliwości, że skutki pandemii dotykają wszystkich dziedzin życia. Równie szeroki zakres muszą mieć działania zmierzające do ich ograniczenia.

Europejska solidarność, i co tu kryć, pieniądze z Unii pozwoliły ratować nie tylko zdrowie Wielkopolan, ale i firmy, zapewniające utrzymanie tysiącom rodzin. Komisja Europejska zawiesiła zwykłe reguły działanie i często nawet w ciągu 48 godzin zatwierdzała schematy walki z epidemią z wykorzystaniem unijnych pieniędzy. Dzięki błyskawicznym decyzjom podejmowanym w Poznaniu i Brukseli do tej pory z europejskich pieniędzy na walkę z pandemią w Wielkopolsce trafiło ponad 400 mln zł.

Nie tylko koronawirus


- Rok temu, kiedy w Polsce odnotowano pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem, szpitale w całym kraju skonfrontowały się brutalnie z brakiem środków ochrony osobistej. Towarem pierwszej potrzeby okazały się maseczki, gogle, przyłbice czy kombinezony - wspomina Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. - Na naszą reakcję na apel o pomoc ze strony medyków nie trzeba było długo czekać. Przygotowaliśmy pakiet antykryzysowy i jako pierwsi w kraju otrzymaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcia w zarządzanym przez nas budżecie unijnym - podkreśla.

Do szpitali zaczęły trafiać artykuły podstawowe w czasie epidemii: kombinezony ochronne, maseczki, rękawiczki, gogle, środki dezynfekujące, testy wykrywające COViD-19, ale także szpitalne łóżka, respiratory, kardiomonitory czy wyposażenie laboratoriów, w tym aparat do ekstrakcji kwasów rybonukleinowych. Dotarły już także pierwsze karetki. Wkrótce przyjadą kolejne. Pomoc płynęła i wciąż płynie do 47 szpitali powiatowych, wojewódzkich i klinicznych.

Szybko okazało się także, że system usług społecznych, aby w tym trudnym czasie zapewniać opiekę i pomoc najsłabszym potrzebuje dodatkowego wsparcia. - Już w maju uruchomiliśmy nabór do projektu grantowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - informuje Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim. - 140 przyznanych grantów umożliwiło zakup testów na obecność COViD-19, środków ochrony osobistej i sprzętu, ale i zatrudnienie nowych osób w instytucjach pomocy czy pracujących w środowisku. Ważne było też zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu czy odbywania kwarantanny dla personelu. Przeznaczyliśmy na to blisko 24,5 mln zł, ale ponieważ wartość grantów przewyższyła sumę przeznaczoną na ich sfinansowanie, planujemy kontynuację tego projektu i dodatkową pomoc o wartości 7 mln zł.

Warunki zagrożenia epidemicznego sprawiły, że działanie wszystkich placówek służby zdrowia wymaga wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. Dzięki 17 milionom wsparcia , które otrzymały wielkopolskie szpitale kliniczne szybko zostały wznowione np. turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z dziecięcym porażeniem mózgowym w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji , działającym przy Szpitalu Klinicznym im. Degi. Możliwe było także dalsze przeprowadzanie badań przesiewowych słuchu.

Swego rodzaju inwestycją w przyszłość jest projekt Regional Covid Hub. W jego ramach naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego stworzą mapę rozprzestrzeniania się koronawirusa. To pozwoli w przyszłości skuteczniej walczyć z epidemią.

Gospodarka ze wsparciem


Epidemiczne ograniczenia postawiły także w niezwykle trudnej sytuacji tysiące wielkopolskich firm. Całkowite lub częściowe zamknięcie niektórych branż sprawiło, że przetrwanie wielu, przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP, stanęło pod znakiem zapytania. Pieniądze unijne pozwoliły stworzyć różne mechanizmy pomocy. Obostrzenia związane z pandemią wpłynęły na lokalne biznesy. - Wspólnie z przedsiębiorcami, którzy najbardziej zostali dotknięci skutkami pandemii, Samorządem Województwa Wielkopolskiego, instytucjami otoczenia biznesu oraz członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju opracowaliśmy i wprowadziliśmy interwencyjną ofertę pożyczkową w postaci Pożyczki Płynnościowej i ofertę poręczeniową w postaci Poręczenia Interwencyjnego COVID-19, dedykowaną naszym - wielkopolskim przedsiębiorcom. Łącznie na ten cel przekazaliśmy około 200 mln zł - mówi Wojciech Marcinkiewicz, prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Pożyczki pochodzą z funduszy unijnych zwróconych z inicjatyw JEREMIE i JESSICA, wdrażanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Ale to nie jedyna forma wsparcia unijnego z puli regionalnej. Wielkopolscy przedsiębiorcy i pracownicy mogli również liczyć na granty na kapitał obrotowy, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, czy dodatkowe preferencje w pożyczkach i poręczeniach JEREMIE 2.

Nie można zapominać o wsparciu e-edukacji. Skorzystało i skorzysta z niego 222 szkół i placówek kształcenia zawodowego, które zyskają potrzebny sprzęt za blisko 25 mln zł

Miliony dla szpitala
Ponad 6,5 miliona złotych dofinansowania może uzyskać Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ.

Pieniądze mogą zostać przeznczone na projekt obejmujący zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń.

Dofinansowanie może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, a szpital musi złożyć wniosek do 26 marca.
Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej
wrpo. wielkopolskie,pl w zakładce nabory.

obrazek
 
www.wrpo.wielkopolskie.pl
                 


  •  Komentarze

Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Wydarzenia dnia

Lokalne oferty

reklama

Więcej na temat

Polecamy

Podobne materiały

Hallo

Płaca minimalna w 2024: ile wyniesie od stycznia, a ile od lipca 2024 roku? Płaca minimalna w 2024: ile wyniesie od stycznia, a ile od lipca 2024 roku?

Płaca minimalna w 2024: ile wyniesie od stycznia, a ile od lipca 2024 roku?

Dodaj Firmę

Katalog firm