Dobudowane łączniki sprawią, że wszystkie obiekty będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami Dobudowane łączniki sprawią, że wszystkie obiekty będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Dobudowane łączniki sprawią, że wszystkie obiekty będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (© WSB)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Miejsca i obiekty, które z upływem czasu przestały być funkcjonalne, zyskają nowe życie dzięki rewitalizacji. Realizacja takich projektów jest wspierana z WRPO 2014+.

  •  

    Skomentuj

Truizmem jest stwierdzenie, że miejska tkanka żyje. Wraz z upływem czasu miasta nie tylko rozrastają się, ale też poszczególne ich dzielnice zmieniają swój charakter. Inne są także wymagania mieszkańców. Nierzadko działające wcześniej w określonych miejscach instytucje wyprowadzają się, zostawiając po sobie przestrzeń do zagospodarowania. By nie dopuścić do jej całkowitej degradacji konieczna jest rewitalizacja.

Przedsięwzięcia tego rodzaju sprowadzające się do tchnięcia w obszar, który stracił swą dawną funkcję, nowego życia są z reguły kosztowne. W ich finansowaniu pomagają pieniądze z WRPO 2014+.

Bankowa stawia na centrum


Remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w Poznaniu, wybudowanie łącznika i zagospodarowanie terenu między nimi to inwestycja, którą zrealizuje Wyższa Szkoła Bankowa. Przedsięwzięcie o wartości prawie 6,4 mln zł, otrzyma 4,3 mln unijnej dotacji.

Dotąd na projekty rewitalizacyjne zarząd województwa przeznaczył blisko 280 mln zł.

Dwie kamienice przy ul. Ratajczaka to zabytkowe budynki, które jeszcze do niedawna były wykorzystywane w celach mieszkaniowych. Dziś lokatorzy się z nich wyprowadzili, a same ceglane budynki, wpisane do rejestru zabytków, są w tak kiepskim stanie, że zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Do tego ich funkcja mieszkaniowa nie wpisuje się w charakter otoczenia. W bezpośrednim sąsiedztwie mieszczą się budynki należące do Wyższej Szkoły Bankowej, Stary Browar, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny.

- To obecnie właściwie pustostany - mówi Rafał Kaszta, kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej. - Po rewitalizacji będzie w nich działało Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej.

Jak podkreśla rektor uczelni, prof. Józef Orczyk, Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej będzie świadczyło usługi na rzecz mieszkańców Poznania. Oprócz tego będzie prowadziło normalną działalność naukową i dydaktyczną.

Rewitalizacja dwóch kamienic to tylko część planu Wyższej Szkoły Bankowej. Kolejnym jego elementem jest także budowa trzech łączników, które pozwolą na swobodną komunikację między wszystkimi obiektami WSB. Dzięki temu staną się one dostępne dla osób z niepełnospra-wnościami. Realizacja całego przedsięwzięcia została zaplanowana na około dwa lata.

- Zakładamy, że około roku zajmie nam przygotowanie inwestycji od strony projektowej i administracyjnej - mówi Józef Orczyk. - Około roku potrwają same prace.

Wisienką na torcie będzie zagospodarowanie przestrzeni między budynkami - począwszy od ławek i koszy na śmieci, na zieleni skończywszy.

Krobia w nowej odsłonie


Blisko 17, 5 mln zł będzie kosztowała rewitalizacja centrum Krobi. Projekt zdobył dofinansowanie w konkursie w ramach WRPO 2014+. Dotacja wyniesie 10,7 mln zł.

Zaplanowano wiele prac, których efekt ma istotnie zmienić oblicze miasta i sposób funkcjonowania w przestrzeni miejskiej jego mieszkańców.

- Mamy świadomość, że skala przeobrażeń w przestrzeni miejskiej Krobi i zaangażowania finansowego związanych z rewitalizacją, jest bez precedensu i nie będzie mieć swego odpowiednika w nadchodzących dekadach - mówi Michał Listwoń, zastępca burmistrza Krobi. - Tym bardziej spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność za to, żeby rewitalizacja spełniła pokładane w niej oczekiwania.

Największym przedsięwzięciem będzie budowa „KROB-KULT-u”. Na terenie obecnego boiska szkoły podstawowej stanie zupełnie nowy obiekt, w którym znajdzie się przede wszystkim biblioteka, wraz z czytelnią i miejscem dla dzieci, ale także nowoczesna pracownia komputerowa i sala wielofunkcyjna, wykorzystywana w zależności od potrzeb. Obecnie biblioteka zajmuje budynek na Wyspie Kasztelańskiej. Gdy przeprowadzi się do nowych pomieszczeń, obiekt zostanie gruntownie wyremontowany.

W ramach prac zostanie zamontowana między innymi winda, która sprawi, że obiekt będzie dostępny dla osób z niepeł-nosprawnościami. To istotne, bo w odnowionym obiekcie oprócz sali animacji kulturalnej znajdą się także pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, Klubu Wsparcia Rodzin czy Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Dzięki zamontowaniu iluminacji, a także zagospodarowaniu terenu wokół budynek stanie się ozdobą Krobi. Zostaną wyeksponowane fragmenty zabytkowych murów obronnych, powstanie kaskada wodna, ku fosie będą prowadziły tarasowe schody, na których będzie można odpocząć. Ławki, zieleń, a także plac zabaw nawiązujący do historii wyspy uczynią z niej miejsce przyjazne dla całych rodzin. Propozycją na niepogodę będzie Multimedialna Wyspa Kasztelańska. To wydzielone pomieszczenie za pomocą najnowocześniejszych technik przybliży historię gminy.

Na tym jednak nie koniec zmian w Krobi. Rynek zyska nową nawierzchnię i oświetlenie. Na nowo zostanie także rozplanowana zieleń i elementy małej architektury. Przebudowane zostaną także ulice Szkolna, Ogród Ludowy, prof. Zwierzyckiego i plac Kościuszki. Ulice nie tylko zostaną pokryte nową nawierzchnią. Zaplanowana jest także przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej oraz oświetlenia, a także budowę zbiornika retencyjnego gromadzącego wody opadowe. Będą mogły być wykorzystane do podlewania miejskich roślin.

Realizacja całego projektu potrwa około 3 lat. Obecnie sprawy formalne związane z przebudową rynku i ulic są już dopięte. Gdy chodzi o KROB-KULT-u i budynek na Wyspie - Kasztelańskiej gotowe są już programy funkcjonalnoużytkowe.

- Zakres naszego projektu rewitalizacji, wynika z przyjętych i wypracowanych wspólnie z mieszkańcami założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji - informuje Michał Listwoń. - To był klucz do sukcesu, dobrze zrobiona diagnoza deficytów i problemów, pozwala prawidłowo dobrać „lekarstwo”. Szczególną wartością naszego projektu jest kompleksowość oraz wielofunkcyjność, odnosi się bowiem do wielu aspektów życia: newralgicznego dla Krobi układu komunikacyjnego, kultury, przedsiębiorczości, dziedzictwa historycznego, edukacji, środowiska, estetyki przestrzeni publicznej i rekreacji. Wszystko po to, aby uzyskać pożądany efekt synergii w postaci zdynamizowania rozwoju lokalnego i większej aktywności mieszkańców - podkreśla.

W minionym tygodniu marszałek województwa Marek Woźniak i kanclerz WSB - Rafał Kaszta podpisali umowę na dofinansowanie rewitalizacji kamienic przy ul. Ratajczaka w Poznaniu. Na przyszły tydzień zaplanowano podpisanie umowy o dotację na rewitalizację centrum Krobi.

Wzrok cukrzyków do zbadania
43 tys. osób chorych na cukrzycę przejdzie badania dna oka, by móc wcześnie zdiagnozować retinopatię cukrzycową. Powikłanie to, nieleczone prowadzi do ślepoty. Badania będą wykonywane za pomocą aparatu z funkcją automatycznej oceny zdjęć.

Zostaną przeprowadzane w około 30 poradniach diabetologicznych na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Badania przy wykorzystaniu aparatu z funkcją automatycznej oceny zdjęć zostaną uzupełnione akcją edukacyjną.
Program przy wsparciu WRPO 2014+ zostanie zrealizowany przez Fundację Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Jego koszt to ponad 5 milionów złotych.obrazek
obrazek
www.wrpo.wielkopolskie.pl
Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+:

  •  Komentarze

Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Wydarzenia dnia

Lokalne oferty

reklama

Polecamy

Podobne materiały

Hallo

Kto przyjeżdża codziennie do pracy do Poznania? Oto 15 najpopularniejszych kierunków Kto przyjeżdża codziennie do pracy do Poznania? Oto 15 najpopularniejszych kierunków

Kto przyjeżdża codziennie do pracy do Poznania? Oto 15 najpopularniejszych kierunków