Mammografia robiona profilaktycznie raz na dwa lata pozwala wcześniej wykryć zmiany nowotworowe, a tym samym zwiększa szanse na wyzdrowienie Mammografia robiona profilaktycznie raz na dwa lata pozwala wcześniej wykryć zmiany nowotworowe, a tym samym zwiększa szanse na wyzdrowienie

Mammografia robiona profilaktycznie raz na dwa lata pozwala wcześniej wykryć zmiany nowotworowe, a tym samym zwiększa szanse na wyzdrowienie (© Piotr Krzyżanowski)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Badania profilaktyczne to najpewniejszy sposób na wykrywanie nowotworów wtedy, gdy szanse ich całkowitego wyleczenia są największe. Przeprowadzanie ich na dużą skalę może zmniejszyć śmiertelność z powodu niektórych chorób z tej grupy nawet o 80 proc.

Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce. Te choroby atakują niemal w równym stopniu mężczyzn i kobiety. Tyle, że są to inne choroby. O ile mężczyźni najczęściej zapadają na raka płuc, o tyle u kobiet najczęściej występującym nowotworem jest rak piersi. To on stanowi 23 proc. wszystkich zachorowań pań na choroby z tej grupy i jest przyczyną 14 proc. zgonów.

Rak szyjki macicy jest piątym w Europie nowotworem pod względem częstości zachorowań wśród kobiet. I choć zachorowalność na niego systematycznie spada, w Polsce liczba przypadków maleje jednak wolniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowym problemem jest fakt, że w naszym kraju zarówno rak piersi, jak i rak szyjki macicy bywają często wykrywane w zaawansowanym stadium. To znacznie zmniejsza szanse na wyleczenie. Między innymi z tego powodu kobiety umierają w Polsce na raka częściej niż w innych krajach Wspólnoty.

Nie musi tak być. Kluczem do zmiany sytuacji są prowadzone na szeroką skalę badania profilaktyczne. Pozwalają one wychwycić nowotwory piersi we wczesnym stadium. Rozwojowi raka szyjki macicy można wręcz zapobiegać. Badania cytologiczne pozwalają bowiem skutecznie diagnozować stany przedrakowe. Zastosowane w tym momencie stosunkowo proste i nieinwazyjne leczenie skutecznie niweluje problem w zarodku.

Jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów, odpowiednia profilaktyka może doprowadzić do zmniejszenia umieralności na raka szyjki macicy nawet o 80 proc. Polska, choć wdrożyła zarówno „Populacyjny program profilaktyki raka szyjki macicy” jak i „Populacyjny Programu Profilaktyki raka piersi”, do takich wyników zmierza bardzo powoli.

Kluczem do powodzenia programów profilaktycznych opartych na badaniach przesiewowych jest namówienie do udziału w badaniach jak największej grupy osób spośród najbardziej zagrożonych zachorowaniem. By osiągnąć ten cel Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów realizuje projekt finansowany w ramach WRPO 2014+ pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”. Partnerami projektu są Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” oraz Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Jerzy Stępień PPL Panaceum ze Złotowa.

Sprawa jest tym ważniejsza, że w naszym województwie wyższa jest zarówno zachorowalność na nowotwory ( u kobiet 12 proc. w porównaniu ze średnią w kraju), jak i umieralność. Programem profilaktycznym są więc objęte kobiety, u których prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu jest wyższe niż u innych.

Regularne badania profilaktyczne to najskuteczniejszy sposób zmniejszania śmiertelności z powodu nowotworów


Gdy chodzi o raka piersi są to kobiety między 50 a 69 rokiem życia (80 proc. zachorowań dotyczy kobiet, które ukończyły 50 lat). W przypadku nowotworów szyjki macicy program dotyczy pań między 25 a 59 rokiem życia. Po 60 tych urodzinach ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy spada.

W ramach projektu OPEN z jednej strony umożliwia łatwy dostęp do badań (zostały zawieszone z powodu epidemii koronawirusa, zostaną wznowione, gdy tylko sytuacja się unormuje), z drugiej zachęca kobiety do udziału w nich.

Panie między 25, a 59 rokiem życia raz na trzy lata mogą bezpłatnie i bez żadnych dodatkowych formalności zrobić cytologię albo w siedzibie Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 w Poznaniu, albo wykonać badanie w cytobusie, jeżdżącym po całej Wielkopolsce (harmonogram jego podróży jest systematycznie umieszczany w witrynie OPEN - www.openbadania.pl/).

Mammografia przysługuje paniom z grupy ryzyka raz na dwa lata. Także w tym przypadku mieszkanki Wielkopolski nie muszą na badanie jeździć do Poznania. Dojedzie do nich mammmobus.

OPEN organizuje również warsztaty, w czasie których uczestniczki poznają zasady profilaktyki.
Uzupełnieniem działań są szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także pielęgniarek, położnych i lekarzy medycyny pracy dotyczące profilaktyki oraz wczesnego wykrywania nowotworów u kobiet.
W ramach projektu, o wartości ponad 6 mln zł został także kupiony mammograf.

Lekcje do Internetu
Szkoły uczestniczące w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanym w ODN w Poznaniu mogą prowadzić zajęcia przez Internet wykorzystując posiadany system wideokonferencyjny TrueConf. Pozwala on na przeprowadzanie zajęć przez komputer, tablet lub komórkę. Przeszkolona osoba udzieli nauczycielom pomocy w uruchomieniu i obsłudze systemu.

Szkoły, które nie są uczestnikami Projektu CSW@ 2020 a chciałyby skorzystać z systemu wideokonferencji proszone są o kontakt mailowy: tomasz.maciejewski@odnpoznan.pl

obrazek

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+:
Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Wydarzenia dnia

Lokalne oferty

reklama

Polecamy

Podobne materiały

Hallo

Praca za granicą a emerytura: Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach Praca za granicą a emerytura: Sprawdź, po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury w różnych krajach

Po ilu latach pracy nabywa się prawo do emerytury za granicą

Dodaj Firmę

Katalog firm